Tillfällig föräldrapenning

När barnet föds kan den nya familjen njuta av den första tiden tillsammans eftersom partnern har rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar.
I samband med barnets födelse har barnets andra förälder rätt till tio dagars ledighet med tillfällig föräldrapenning. Ersättningen baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Dagarna kan tas ut till och med den 60:e dagen efter den dag då barnet kommer hem från sjukhuset. Anmälan görs till Försäkringskassan. Du måste avstå från arbete under tiden som du får ersättning. Vid tvillingfödsel har du rätt till 20 dagars ledighet med ersättning. I enstaka fall kan en annan person som avstår från arbete få ersättningen.
 
Källa: Försäkringskassan

Annons

Annons

Annons

Annons