Att bli fler i familjen kan kännas både roligt och lite skrämmande på samma gång. Hur ska vi kunna älska ...

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom då vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför livmodern. I Sverige har ungefär tio procent ...

Borrelia är en infektion som sprids av fästingar. Första tecknet på infektionen är en rodnad på huden som kan bli ...

TBE orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Så här minskar du risken att drabbas, och så känner du ...

Kroppen byggs upp av ett 20-tal olika grundämnen. Kol, syre, väte och kväve ingår i praktiskt taget alla organiska ämnen. ...

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste symtomet vid migrän är attacker av svår huvudvärk. ...

Eksem är mycket vanligt framförallt under de första levnadsåren. Eksem beror aldrig i sig själv på någon allergi utan på ...

Barn kan inte få för många böcker. De ger glädje, kunskap, tröst och skratt. De stimulerar barns fantasi och utvecklar deras språk. Att läsa tillsammans med mamma ...