Allt om TBE (fästingburen encefalit)

FästingTBE orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Så här minskar du risken att drabbas, och så känner du igen symtomen om du eller ditt barn redan gjort det.

Annons

Annons

TBE orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas du att vaccinera dig om du ofta vistas i riskområden.

TBE (tick-borne encephalitis) orsakas av ett virus som drabbar nervsystemet. Smittan överförs till människa genom fästingbett.

TBE-viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras vid ett bett. Fästingen har i sin tur fått i sig viruset när den sugit blod från smågnagare.

Fästingar är aktiva när temperaturen ligger över 4–5 grader Celsius, det vill säga normalt från tidigt i mars till sent i november.

I Sverige får cirka 150–200 personer diagnosen TBE varje år. Enstaka dödsfall i TBE förekommer. Av de vuxna som får infektionen får ungefär var tredje långvariga och ofta bestående skador. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än hos vuxna.

Fästingar kan även sprida Borrelia.

Symtom på TBE

Om du smittats av TBE-virus kan du en till två veckor efter fästingbettet insjukna med feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. Dessa besvär försvinner efter några dagar. Man känner sig kortvarigt återställd för att sedan insjukna igen med feber, huvudvärk och andra symtom på hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Symtomen är illamående, yrsel, ljuskänslighet och ibland nackstelhet. Man kan även få svårt att gå, talrubbningar och koncentrations- eller minnesstörningar. Var tionde drabbad får dessutom olika förlamningssymtom.

Förebygg TBE

Förutom vaccination är det bästa sättet att förebygga TBE när du vistas i fästingrika områden att noggrant kontrollera kroppen och plocka bort fästingar innan de hunnit bita sig fast. Fästingar tar ofta god tid på sig att hitta en plats att slå sig ned på. De som ännu inte bitit sig fast kan vara mycket små och svåra att se.

Myggmedel har en kortvarig och mycket begränsad effekt mot fästingar.

Att bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor är också bra. Men det är förstås omöjligt att alltid gå klädd så även om man vet att sjukdomen är vanlig där man bor eller där man regelbundet vistas.

Riskområden

Riskområden för TBE i Sverige är kustområdet från Roslagen till Kalmartrakten, de centrala och östra delarna av Mälarregionen. Sjukdomen är även vanlig kring Vänern och också väster och söder om Vättern.

Enstaka sjukdomsfall inträffar också regelbundet i bland annat Skåne, Blekinge och Västra Götaland.

Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, de baltiska staterna, Ryssland och på Åland.

Även i riskområdena är det få fästingar, högst några procent, som är bärare av viruset. Därför är risken för att smittas efter enstaka fästingbett mycket liten.

Vaccination

Det finns vaccin som skyddar bra mot TBE. Vaccination rekommenderas i första hand till fast boende och sommarboende i riskområdena, samt till personer som ofta vistas i dessa områden.

Även barn får ett gott skydd efter vaccination. Vaccination av små barn, vanligen under tre år, är mindre angeläget eftersom svår TBE är ovanligt hos så små barn. Vaccination av barn under ett år rekommenderas inte.

Vaccination rekommenderas även till personer som inte bara kortvarigt vistas ute i naturen i fästingrika områden på Åland eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum.

Fråga om råd

Du kan när som helst på dygnet prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100. De som svarar kan även tala om på vilken vårdcentral du är listad.

Smittskydd Stockholm, smittskyddsenheten inom Stockholms läns landsting, har aktuell information om TBE, även en karta finns där.

Sök vård

Om du, framförallt under sensommaren eller tidig höst, får feber, huvudvärk, blir stel i nacken och är psykiskt påverkad kan du ha smittats med TBE. Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE vet inte om att de blivit fästingbitna före insjuknandet.

  • Om du har svåra symtom ska du söka akutmottagning.
  • Har du lindriga symtom kontaktar du din vårdcentral för bedömning och eventuell remiss till akutmottagning eller infektionsklinik.

Vaccination

Kontakta din vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot TBE. Det är viktigt att du påbörjar vaccinationen minst en månad innan fästingsäsongen börjar – vilket vanligen är i slutet av april.

Behandlande läkare bestämmer, men en vanlig dosering är:

  • dos två ges en till tre månader efter den första sprutan
  • dos tre ges inför kommande fästingsäsong
  • dos fyra ges efter ytterligare tre år
  • sedan ges en påfyllnadsdos vart femte år.

Personer över 60 år

  • Intervallet av påfyllnadsdoser för personer som fyllt 60 ska i allmänhet vara tre år.
  • Personer som fyllt 60 när de påbörjar sin vaccinering rekommenderas att ta en extra dos efter den andra dosen. De två första doserna bör tas innan fästingsäsongen börjar och den extra, tredje dosen två månader efter dos två. Kommande dos (dos fyra) bör sedan tas inför nästföljande fästingsäsong.

(Källa: Fass och Smittskydd Stockholm)

Undersökning vid TBE

Vid misstanke om TBE tar man blodprov och gör en provtagning i ryggen, så kallad lumbalpunktion, för att ställa diagnosen hjärnhinneinflammation. Detta brukar göras på akutmottagningar eller vid en infektionsmottagning.

Behandling av TBE 

Det finns ingen behandling som botar TBE. Symtomlindrande behandling behöver ofta ges på sjukhus i sjukdomens början. Man kan behöva ge smärtstillande mot huvudvärk och dropp till den som har svårt att dricka och äta. Sjukskrivning kan behövas under flera månader.

Personer som har varit svårt sjuka kan få bestående skador, till exempel förlamningssymtom eller en nedsatt mental förmåga.

Den som en gång har haft sjukdomen får ett livslångt skydd.

 

 

 

Källa:

Författare: Margareta Rindforth Gillgren, Vårdguiden
Granskare: Lars Lindquist, specialistläkare infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Annons

Annons