Så åker barnen säkert i bilen

Barn i bilbarnstolBakåtvänt är rättvänt – åtminstone när det gäller hur små barn sitter i bilen. Det vet redan de flesta småbarnsföräldrar idag. Men det finns många andra saker som också är bra att tänka för att öka säkerheten när man ger sig ut med bilen. Läs våra tips och råd.
Huvudreglerna är att låta barnet åka baklänges så länge som möjligt, använda en godkänd stol som passar barnet och bilen, följa monteringsanvisningen noggrant och inte placera bilbarnstolen på en plats utrustad med krockkudde.

Därför ska ditt barn åka bakåtvänt

Små barn har mycket sämre förutsättningar att klara en krock om de åker framåtvända istället för bakåtvända. Ett barn som sitter framåtvänt löper fem gånger större risk att dö vid en olycka, jämfört med ett barn som sitter bakåtvänt, enligt statistik från NTF. Frontalkollision är vanligast och oftast kraftigast. För den som åker framåtvänd blir belastningen på nacken stor. Ett litet barns hals är inte färdigutvecklad och huvudet är stort och tungt i förhållande till resten av kroppen. Därför är barn särskilt utsatta vid en krock. Åker barnet bakåtvänt fördelas istället kollisionskraften över hela barnets bål, bäcken och huvud. Det är den främsta anledningen till att barn bör sitta bakåtvända så länge som möjligt. I Sverige rekommenderas därför att barn åker bakåtvända upp till minst fyra års ålder, helst fem.

Godkänd och rätt typ

De minsta bilbarnstolarna kallas babyskydd och kan användas från att barnet är nyfött tills att det är mellan sex till nio månader gammalt. Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud sticker upp över ryggstödets kant eller när stolens viktgräns har passerats.
När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta från babyskydd till bilbarnstol för bakåtvänt åkande. Stolen kan användas tills dess viktgräns har passerats eller tills barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför ryggstödets kant, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron.
Från fyra till fem års ålder kan barnet använda bältesstol eller bälteskudde. Bältesstolen eller kudden hjälper till att anpassa bilens trepunktsbälte till barnets kropp. Skillnaden mellan bältesstolen och kudden är främst bältesstolens höga ryggstöd. Om barnet sitter på en plats som saknar nackstöd är bältesstolen det bästa alternativet. Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde upp till 10-12 års ålder.
Babyskydd ska vara Europagodkända och E-märkta. Bilbarnstolar, bälteskuddar och bältesstolar måste vara E- eller T-godkända för att få användas. Många stolar kan vara både E- och T-godkända men det är inget krav. Efter 9 maj 2008 måste alla bilbarnstolar vara E-godkända. Kontrollera att stolen är godkänd för användning i både framsäte och baksäte.
Alla stolar passar inte i alla bilar. Därför är det viktigt att du provar stolen i din bil innan du köper den. Be personalen i butiken om hjälp för att hitta en stol som passar just din bil.

Följ monteringsanvisningen

Följ monteringsanvisningen noggrant och hitta inte på några egna lösningar. Man får aldrig tillföra något extra band eller spänne att spänna fast barnet med för då kan man sätta bilbarnstolens skyddande egenskaper helt ur spel och det kan också skada barnet vid en eventuell olycka.

Krockkudde

Placera aldrig ett barn i ett babyskydd eller i en bilbarnstol på en plats utrustad med krockkudde. Barn som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på en plats utrustad med krockkudde. Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan allvarligt skada eller i värsta fall döda ett litet barn. Har din bil krockkudde kan du koppla ur den själv om bilen har nyckelavstängning. Låt annars en auktoriserad märkesverkstad koppla ur den.

Placering i bilen

För den som är ensam vuxen i bilen är det lättast att hålla uppsikt över barnet om bilbarnstolen placeras i framsätet. Är man två vuxna i bilen är det säkrast om babyskyddet placeras i baksätet. Den säkraste platsen i bilen är den mellersta platsen i bilens baksäte, förutsatt att det finns ett trepunktsbälte att fästa stolen med.

Varning för babybädd

Som alternativ till babyskydd finns babybädd och nät att spänna över barnvagnsinsatsen. Observera att dessa ger ett betydligt sämre skydd än bakåtvänt åkande och rekommenderas därför inte. De bör enbart användas om barnet har funktionshinder eller andra särskilda behov. Rådgör med en läkare.

Så används en bilbarnstol

Se till att bälteslåset inte ligger över barnets mage, utan styrs ned mot höftpartiet. Undvik bylsiga kläder som gör det svårt att sträcka bältet ordentligt. Axelbanden ska vara justerat i höjd med barnets axel, varken högre eller lägre.

Så används en bälteskudde/bältesstol

Bältesstolar och bälteskuddar är enkla att använda och behöver inte monteras. Höftbältet bör placeras tätt över bäckenet, så lågt som möjligt mot låren och sträckas så det sitter åt mot kroppen och inte över den mjuka magen. Axelbältet ska placeras över axeln och bör löpa diagonalt över bröstet och sträckas så att det sitter åt mot kroppen. Det får aldrig sättas under barnets arm. Ju närmare kroppen bältet sitter, desto bättre skydd ger det.

Övrigt

  • Barn som är kortare än 135 cm måste enligt lag använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde vid färd i bil.
  • Se till att barnet alltid är riktigt fastspänt – även under korta turer.
  • Sätt aldrig fast ett barn som är kortare än 140 cm med enbart standardsäkerhetsbältet. Det måste användas ihop med en bälteskudde eller bältesstol och enbart av barn som vuxit ur sina bilbarnstolar.
  • Om barnet som åker i bakåtvänd stol vill se dig, köp en särskild backspegel till barnet. Då har även du uppsikt över barnet.

 

 Läs också:

 Så köper du rätt bilbarnstol (babyskydd och bilbarnstol)
 Så köper du rätt bilbarnstol (bilbarnstol)
 NTF
 Se krockfilm hos Folksam

 
Källor: NTF, Vägverket, Konsumentverket