Så här ser viktkurvan ut för flickor, från nyfödda till tolv månaders ålder.

Vikt flickor - bebis 

M = medel

67 % av barnen ligger inom ± 1

95 % av barnen ligger inom ± 2