Abort innebär att graviditeten avbryts.

Abort innebär att graviditeten avbryts. Du har rätt att få abort, men det kan vara ett svårt beslut.

Annons

Annons

Det är bra om du pratar med någon du har förtroende för. Det finns olika metoder beroende på hur långt du gått i graviditeten. Risken för komplikationer är mindre ju tidigare aborten görs. Det finns flera mottagningar som kan hjälpa dig i processen och med själva aborten.

I Sverige har vi fri abort och kvinnan har rätt att själv fatta beslut om sin kropp. Om du är tveksam till om du vill behålla barnet kan det vara bra att prata med någon som du har förtroende för, till exempel en nära vän eller en familjemedlem. För även om du har rätt att göra abort så kan det vara ett svårt beslut.
Du kan också tala med din barnmorska eller en kurator, ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken. De hjälper dig med telefonnummer till abortmottagningar.
Även om du har bestämt dig för en abort kan det vara bra att prata med en kurator.
Det går att ångra sig när som helst före själva aborten.
Rätt till abort
I Sverige har en kvinna rätt till abort tíll och med graviditetsvecka 18. Efter vecka 18 tillåts abort endast om det finns särskilda skäl eller om barnet är svårt skadat. En speciell utredning görs och du måste ha Socialstyrelsens godkännande. Efter vecka 22 bedöms barnet kunna leva utanför sin mammas kropp och då är det inte längre tillåtet att göra abort.
Det finns ingen åldersgräns hos kvinnan för att göra abort. Om du är under 18 år bör föräldrarna veta om det, om det inte finns speciella skäl att hålla aborten hemlig.
Rätten till abort i Sverige gäller alla kvinnor oberoende om du är svensk medborgare eller inte och oberoende om du är bosatt i Sverige eller inte. Du har också rätt till en auktoriserad tolk om du inte har svenska som modersmål.
Förberedelser
Före aborten görs en noggrann undersökning för att fastställa hur långt graviditeten gått, om du är frisk eller om det exempelvis behövs någon antibiotika för att förebygga infektion efter aborten. Vid besöket diskuteras också vilket preventivmedel som kan passa dig efter aborten.
mage_01_big.jpg
 
 
 
 
 
 
Aborten görs på en kvinnoklinik på ett sjukhus eller på en mottagning.
Så går det till
Medicinsk
Fram till den nionde veckan efter senaste mensens första dag rekommenderas i första hand så kallad medicinsk abort. Aborten utförs i två steg:

  1. Aborten inleds på sjukhuset/mottagningen med att du får hormontabletter.
  2. En till tre dagar senare får du andra hormontabletter. Antingen en sort du kan svälja eller som så kallade slidpiller som du ska föra in i slidan. Detta kan du välja att göra hemma eller på sjukhuset/mottagningen. Diskutera med personalen vilket som passar dig bäst.

Hormonet framkallar livmodersammandragningar som leder till ett missfall. Om allt går som det ska behöver du inte göra något mer. I sällsynta fall kan det behövas en skrapning.
Kirurgisk
Det är också möjligt att göra en kirurgisk abort tidigt i graviditeten, en så kallad skrapning. En kirurgisk abort kan göras till och med vecka 12.
Man använder narkos eller lokalbedövning, ibland efter några timmars förbehandling med hormon. Om allt går som det ska behöver du inte göra något mer. Ibland kan det behövas ytterligare en skrapning.
Sen abort
Efter den tolfte veckan görs abort med den så kallade två-stegs-metoden, vilket innebär att man först framkallar abort genom tabletter. Efteråt behöver man ibland också göra en skrapning.
Eftervård
Efter en medicinsk abort uppstår en blödning. Den är något rikligare än mens och varar i cirka två till fyra veckor. Efter en kirurgisk abort blöder man oftast inte lika länge.
För att undvika infektioner ska man inte bada, använda tampong eller ha samlag så länge blödningen pågår. Duscha går bra.
Graviditetsillamående brukar gå över direkt efter aborten.
Två till fyra veckor efter att du genomgått en medicinsk abort kontrollerar en barnmorska eller läkare att graviditeten verkligen har blivit avbruten och att allt är som det ska. Även efter en kirurgisk abort ska du erbjudas en efterkontroll.
Sex
När blödningen har slutat kan du ha sex igen.
Risker
Den vanligaste orsaken till besvär efter en abort är att rester av moderkakan finns kvar i livmodern. När det händer kan du få blödningar som fortsätter i flera veckor.
Om en undersökning visar att rester av moderkakan finns kvar får du göra en skrapning. Det händer vid tre till fyra procent av alla aborter. Risken är ungefär lika stor vid en kirurgisk abort som vid en medicinsk.
Den vanligaste komplikationen vid abort är annars infektion i livmodern, vilket drabbar någon procent av alla som gjort abort.
Risken för komplikationer i form av blödning och infektion är mindre vid en medicinsk abort än vid en kirurgisk.
Risken för att inte kunna få barn i framtiden är mycket liten, mindre än en på tusen. Det gäller oavsett om det är en medicinsk eller en kirurgisk abort.
Kostnad
Du betalar samma avgifter oavsett om du går till den landstingsdrivna vården eller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med.
Väcker känslor
En abort kan väcka många känslor. Det är viktigt att tala om det som hänt och att dela erfarenheten med någon som man känner förtroende för.
Ibland kan professionell hjälp vara nödvändig för att komma vidare. Kuratorn ska finnas tillgänglig för samtal så länge du behöver det och kan också förmedla kontakt med annan behandling om du så önskar.
Vill du veta mer vänd dig till mödrahälsovården eller hör efter på mottagningen där aborten utfördes.
Fråga om råd
Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100. De som svarar kan även tala om på vilken vårdcentral du är listad.
 

Artikeln uppdaterad: 2011-03-24
Författare: Catharina Zätterström, barnmorska, Mödrahälsovård/ungdomsmottagningar sydväst
Granskare: Mödrahälsovårdsöverläkare och samordningsbarnmorskor, Mödrahälsovårdsenheterna, Stockholms läns landsting
Källa: Vårdguiden
 

Annons

Annons