Barnvälkomnande – alternativ till dop

I vår kristna tradition är dopet den vanligaste ceremonin för att välkomna ett barn. Men om ni inte är troende eller om ni inte känner att kyrkan är rätt plats för just er familj så finns det andra sätt att göra det på!
Bebis på namngivningceremoni
När ett nytt barn kommer till världen eller har kommit till en familj via adoption så vill man förstås välkomna det. I de allra flesta länder finns det en tradition eller ritual kring detta. Ett nytt alternativ till dopet är det man kallar barnvälkomnande. Välkomstfest eller namngivningsfest är andra namn på samma sak. Hur en sådan ceremoni eller fest ska se ut är förstås något som du och din familj helt kan bestämma själva.

Annons

Annons

Barnets namn

Eftersom namnet är en viktig del av en persons identitet, är det naturligt att barnets namn blir en del av barnvälkomnandet. Ofta är ett viktigt inslag i välkomstceremonin att ge offentlighet åt det namn föräldrarna valt att ge barnet. Kanske vill föräldrarna berätta varför de valt just detta/dessa namn till sitt barn. Många tror att ett barn måste genomgå dopet för att få sitt namn, men det regleras genom namnlagen.

Officiant och faddrar

Som förälder är det naturligt att vara med och bestämma innehållet i ceremonin, men inte minst med tanke på att man har nog med att ta hand om sitt eller sina barn så kan det vara bra att ha någon som håller i helheten med tal, musik, diktläsning. Det kan vara en släkting eller vän, men det kan också vara en officiant från kommunen. Man kan ringa kommunens växel och fråga om det finns utsedda officianter. Precis som vid dop är det också vanligt att utse faddrar, tidigare kallat gudfädrar, bland släktingar och vänner. Fadderskapet är uttryck för en särskilt nära relation och det kan vara en trygghet att veta att det finns någon som kan ta hand om barnet om något skulle hända er. Vad ett fadderskap står för bestäms förstås helt av deltagarna själva. Det är inget krav att barnet har en fadder. Det finns inte heller någon gräns för hur många faddrar man kan ha eller hur gamla de ska vara. Fråga de tilltänkta faddrarna i god tid innan dopet om de ställer upp på detta livslånga uppdrag. De flesta brukar bli glada och hedrade över att bli tillfrågade.

Tal och musik

Om någon av de inbjudna vännerna eller släktingarna kan sjunga eller spela något instrument brukar det vara ett fint inslag. Kanske vill morfar eller farmor eller någon av faddrarna läsa en dikt. Om det finns syskon till barnet som ska välkomnas kan det vara fint att ta in dem på något sätt i ceremonin.

Plats

Den vanligaste platsen är att man har välkomstfesten hemma, inomhus eller i trädgården. Men naturligtvis kan man välja vilken plats man vill; en trevlig restaurang där man sedan har middag, en vacker plats i naturen, hemma hos farmor och farfar. I vissa kommuner finns vigselrum, som också kan användas för barnvälkomnande.

Symbolhandlingar

För den icke-religiösa ceremonin finns inga givna symbolhandlingar, men det kan vara fint att ha något sådant inslag. En del väljer att plantera ett träd i trädgården till barnets ära, någon släpper ut en enorm mängd rosa ballonger till den lilla flickans ära. Man kan sätta en fin blomkrans på barnets huvud, tända ett ljus eller använda vatten utan att ge det en religiös innebörd.

Måltid eller fika

Och precis som vid dop är det trevligt med en måltid eller bara kaffe och tårta efteråt där alla ges tillfälle att hälsa på det nya barnet lite närmare. Barnsöl, barsel, dopöl, har man i Norden kallat gästabud i samband med barns födelse eller dop.

Fotografering och videofilmning

Finns det någon i bekantskapskretsen som är duktig på att fotografera eller videofilma? I annat fall finns det fotografer att hyra, som vanligtvis gör dop och bröllop.

Inbjudan

Skicka inbjudan omkring sex veckor innan ceremonin. Om gästerna bor långt bort eller om ni planerar att ha ceremonin under semestertider kan det vara en god idé att skicka inbjudningarna ännu tidigare. Inbjudningskorten kan man tillverka själv, eller beställa på nätet. Följande ska alltid finnas med: Att inbjudan gäller en namngivning, plats, datum och tid. Det bör också stå om gästen bjuds in på efterföljande festligheter och var detta äger rum. Skriv även om det är mat (t.ex. lunch) eller endast kaffe. Slutligen bör det framgå hur ni vill att gästen ska svara (O.S.A) och när sista anmälningsdatum är.

Tackkort

Det hör till att man skickar tackkort till gästerna och till dem som uppvaktade men inte kunde närvara.
 

Exempel på ett barnvälkomnande i trädgården hemma hos mormor och morfar1. Mormor och morfar hälsar välkommen
2. Alla sjunger Det gåtfulla folket av Beppe Wolgers och Olle Adolphson.
3. Föräldrarna berättar vilka namn de vill ge barnet, varför och vad de betyder.
4. Någon av föräldrarna läser Lyckans minut av Erik Lindorm.
5. Föräldrarna berättar vilka de har valt som faddrar och vad de förväntar sig av dem.
6. Faddrarna sätter en blomsterkrans på barnets huvud och håller upp barnet inför alla.
7. Barnets syskon släpper iväg en massa rosa ballonger mot himmelen
8. En av faddrarna sjunger Isn’t she lovely av Stewie Wonder.
9. Alla sjunger Majas visa av Alice Tegnér.
Lyckans minut av Erik Lindorm är en fin dikt för en välkomstceremoni. En dikt som alla föräldrar kan känna igen sig i.

Är det sant att jag håller ett barn på min arm
och ser mig själv i dess blick,
att fjärdarna gnistra och jorden är varm
och himmelen utan en prick?
Vad är det för tid, vad är det för år,
vem är jag, vad bär jag för namn?
Du skrattande knyte med solblekt hår,
hur fick jag dig i min famn?
Jag lever, jag lever! På jorden jag står.
Var har jag varit förut?
Jag väntade visst millioner år
på denna enda minut.

 

Mer information:

 

Annons

Annons