15 tips för bättre inskolning

För många är det nu snart dags att skola in sitt barn på förskolan. Läs om hur du undviker de vanligaste fällorna och gör inskolningen trygg. Vi har de 15 bästa tipsen!
Inskolning dagis
Olika förskolor tillämpar olika sorts inskolning; en del har t ex gruppinskolning och andra har individuell inskolning. Ibland ökar man på tiden för barnets närvaro och minskar successivt på förälderns närvaro, på andra ställen får föräldern vara med hela tiden till barnet känner sig tryggt. Fördelen mer gruppinskolning är att föräldrarna och de nya barnen lär känna varandra. Fördelen med individuell inskolning är att man är säker på att personalen ser just ditt barn och du får också en egen tydligare kontakt med personalen.
Inskolning, eller invänjning som man också säger, är en inskolning lika mycket för föräldrarna som för barnet. Speciellt om det är första barnet kan det vara svårt att lämna över ansvaret för sitt barn till någon annan.

Annons

Annons

Här kommer våra tips för att göra inskolningen enklare, både för dig och barnet:

 • Om du t ex känner att du vill träffa personalen ordentligt innan inskolningen börjar, så se till att få göra det. Det är varje förälders rättighet att få se till känna sig helt trygg i denna nya situation; att lämna sitt barn i någon annans vård.
 • Förbered barnet genom att i förväg ta reda på förskolans tider och rutiner för mat och sömn och försöka så gott det går att anpassa barnet efter det, under t ex veckorna innan.
 • Det är också bra att vänja barnet vid att träffa andra barn, t ex på en öppen förskola och bra att ha andra vuxna som någon gång tar hand om barnet.
 • Det är bra att introducera vanlig mat i tid så att inte barnet bara har ätit burkmat när det börjar på förskolan.
 • En genomsnittlig inskolning tar cirka två veckor. Man får dock ha marginal på minst en vecka, inte minst med tanke på att barnen ofta blir sjuka när de kommer i kontakt med de nya bakterierna på förskolan.
 • När du lämnar barnet ska du aldrig smyga iväg. Säg alltid ”hej då” även om barnet blir ledset.
 • Barn läser tidigt av sina föräldrars reaktioner. Om mamman eller pappan ser lugn och trygg ut med överlämnandet, så känner sig barnet också tryggare.
  När man sagt ”hej då”, ska man alltid gå och inte komma tillbaka så att barnet blir förvirrat. Om barnet gråter och är förtvivlat när man går är det bättre att ringa efter en stund och fråga om barnet lugnat sig om man känner behov av det.
 • Tillåt barnet att visa alla sina känslor, även de negativa (ledsen, arg osv). Vuxna vill ofta att barn ska vara glada, men för att bli en hel människa måste alla känslor finnas med och få bli bekräftade. De negativa känslorna är inte farliga och ibland kan det vara lätt att rentav trösta för mycket.
 • Acceptera pedagogernas val av invänjning med dess för- och nackdelar. Det är säkert genomtänkt och passar just den pedagogen.
 • Lita på att personalen vet när det är dags för dig att lämna barnet.
 • Berätta för personalen om barnets vanor och personlighet. Föräldrar känner sina barn bäst och barn måste få vara olika.
 • Tipsa också personalen om vad barnet gillar (lekar, mat m.m.).
 • Ta med snuttefilt, gosedjur, napp eller annat barnet är mycket fäst vid.
 • Ev. ta med foton på föräldrar och andra för barnet kära människor.
 • Har barnet svårt att bli lämnat kan det ibland vara en hjälp att barnet får sitta i sin egen vagn där det känner sig tryggt.

 

Annons

Annons