Böter ska skapa dagisplatser

Barn på förskolaTrots barnomsorgsgarantin får många barn inte förskoleplats i tid. Regeringen vill nu lösa problemet med för få dagisplatser genom att bötfälla de kommuner som inte följer lagen.

Annons

Annons

Trots barnomsorgsgarantin får många barn inte förskoleplats i tid. Regeringen vill nu lösa problemet med för få dagisplatser genom att bötfälla de kommuner som inte följer lagen.

Barn på förskola

Barnomsorgsgarantin som infördes 1995 innebär att landets kommuner är skyldiga att ordna barnomsorg för barn över ett år inom fyra månader. Men lagen är tandlös eftersom de kommuner som bryter mot garantin slipper straff.

Böter

Regeringen inför nu bötesstraff, i form av vitesföreläggande, för de kommuner som inte uppfyller barnomsorgsgarantin.
–    Det ska kosta att inte sköta sig. Det är falsk marknadsföring att kalla något garanti, om det inte leder till något, säger utbildningsminister Jan Björklund (fp), till Aftonbladet.

Skolinspektionen är den myndighet som ska utfärda vitesföreläggande och det kommer vara upp till dem att fastställa hur stort straffet ska vara.
–    Det är tänkbart att de får betala samma böter som en förskoleplats faktiskt kostar. Då blir det så kännbart att det är bättre att lägga pengarna på en extra plats, säger Björklund.

Kompensation

Enligt Jan Björklund kan det i nästa steg bli aktuellt med skadestånd till berörda föräldrar.

Tidigast 2011

Lagändringen ingår i den nya skollagen som presenteras på måndag. Jan Björklund räknar med att den kan börja gälla tidigast 1 januari 2011.

Annons

Annons