Mia Skäringer en förebild för ensamstående föräldrar!

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation som sedan 1996 arbetat för att ensamföräldrar och deras barn ska ges samma förutsättningar i samhället som kärnfamiljer. Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation som sedan 1996 arbetat för att ensamföräldrar och deras barn ska ges samma förutsättningar i samhället som kärnfamiljer. Detta gör vi bl.a. genom politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, vi blev t.ex. utvalda till Årets Lobbyist 2010. Vi arbetar också på lokalt plan, genom våra lokalföreningar och nätverk (ett femtontal).

Annons

Annons

Årets Stöttare är ett pris som Sveriges Makalösa Föräldrar delar ut varje år. Med detta pris vill vi uppmärksamma goda krafter som arbetar för att sprida en positiv bild av ensamföräldrar och skapa förutsättningar för likvärdigt föräldraskap, oavsett familjekonstellation.

Tidigare pristagare har varit:

  • 2009 Ingrid Engarås (för sitt begrepp stjärnfamiljen)
  • 2008 Maria Sveland (för boken Bitterfittan och radioprogrammen Heliga familjen)
  • 2007 Anna-Karin Simlund (för sitt arbete för rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid)
  • 2006 Cecilia Torudd (för sin tecknade serie Ensamma Mamman)

I år, 2011, vill vi ge priset Årets Stöttare till Mia Skäringer. Hon är inte bara en förebild för ensamföräldern, utan även för den sunda kvinnobilden – med tanke på kvinnodagen.

Hon har med sina personliga berättelser visat att det är fullt möjligt att vara en ensamförälder och klara sig väl, att genomgå en separation och förbli en bra förälder och att träffa en ny partner och ändå förhålla sig till sitt föräldraskap på ett positivt och konstruktivt sätt". Hon har också i sina komiska roller visat på att det går att skoja lite med vår norm-syn på mamman, inte minst vad gäller ensam-mamman. Det är friskt att våga skoja lite, t.ex. om ensam-mammor som vill ut och festa och har hudlängtan, och att det kan vara en svår situation att t.ex. ena veckan vara heltidsförälder och andra veckan vara heltidssingel. Allt detta har hon gjort med enorm integritet och med kärlek och vi ser henne därför som Årets Stöttare 2010.

Generalsekreterare Sophia Lövgren säger att organisationen tillsamans med Mia Skäringer valt att senarelägga prisutdelningen på grund av Mias hälsotillstånd:

– Vi vet att Mia Skäringer behöver ta hand om sig och prioritera bland sina åtaganden, och det har vi full respekt för. Vi håller ändå dörrarna uppe för att kunna ge henne vårt pris under vårt årsmöte i Jönköping, 16-17 april. 

 

 
Källa
Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Annons

Annons