Den nyblivna mammans kropp bär tydliga spår av att hon nyss har fött barn. Eftervärkar, avslag, nedstämdhet och smärta i ...

Alla förlossningar är olika långa men de följer ändå ungefär samma mönster. Barnmorskan delar in förlossningen i tre steg; öppningsskedet, ...

Direkt efter förlossningen hörs födelseskriket. Men vad händer sen? Hur får man igång amningen, vilka undersökningar görs och vad händer ...