Bildbevis: Rökning stressar fostret

Ultraljud rökare skadar fostret
Ny forskning visar att fostret uppträder stressat i livmodern och får problem med ansiktsrörelser hos mödrar som röker.
Brittiska forskare har studerat hur rökning påverkar fostret under en graviditet genom att jämföra ultraljud mellan rökare och icke-rökare. Resultatet visar att fostret både stressas och får problem med motoriken i ansiktet. Kvinnorna i studien rökte cirka 14 cigaretter om dagen.
Svenska läkare konstaterar att vi länge vetat att rökning skadar fostret, men att dessa bilder nu ger en visuell förståelse för problematiken. De påpekar också att fostret hos rökare ser mindre ut, att rökningen gör att fostret inte får lika mycket syre och näring som det hos icke-rökare.
Det finns flera tidigare säkerställda risker med rökning under graviditeten: för tidig födsel, att moderkakan lossnar, ökad risk för plötslig spädbarnsdöd samt ökad risk för att barnet börjar röka senare i livet.

Annons

Annons

Annons

Annons