Biokemisk screening

Genom att analysera den gravida kvinnans blod kan man få en bedömning av hur stor risken är att fostret har en allvarlig avvikelse. Oftast kombineras den biokemiska analysen med en nackuppklarning för att få bättre tillförlitlighet. En sådan kombination kallas för KUB.
Genom att ta ett blodprov på den gravida kvinnan kan man mäta förekomsten av två hormon i hennes blod; PAPP-A och fritt ß-hCG. Nivåerna av dem samt kvinnans ålder används för att beräkna risken för barnet föds med en skada.

Annons

Annons

När kan provet utföras?

Provet kan göras i vecka 10–14.

Tillförlitlighet

Provet ger enbart en uppskattning av hur stor risken är för att den gravida kvinnan ska föda ett barn med allvarliga avvikelser.

Görs oftast i samband med en nackuppklarning

Testet görs oftast i samband med en nackuppklarning och kallas då för KUB (kombinerat ultraljud och biokemisk screening). Den biokemiska screeningen måste göras minst fem dagar innan nackuppklarningen. Med ett KUB-test kan man med cirka 90 % säkerhet fastställa om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada.

Risker

Provet påverkar inte risken för missfall.

Bra som underlag för beslut om fostervattensprov

Alla kvinnor från 35 år erbjuds fostervattenprov eller moderkaksprov.  Det är de enda testerna där man med nästan 100 % säkerhet kan fastställa om fostret har Downs syndrom eller andra skador. Men risken för missfall ligger på mellan 0.5–1 % vid fostervattenprov och 1–2 % vid moderkaksprov. Många använder därför resultatet från en nackuppklarning, en biokemisk screening eller ett KUB-test (kombinerad nackuppklarning och biokemisk screening) till att besluta om man ska göra fostervattenprov (eller moderkaksprov) eller inte.

Vem får göra biokemisk screening?

Biokemisk screening erbjuds till kvinnor från 35 år i  bl.a. Stockholms läns landsting. Det finns dock privata kliniker, oftast i storstadsregionerna, som också utför biokemisk screening för kvinnor under 35 år men då får man bekosta testet själv. Kostnaden är cirka 1 500 kronor. 
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Kate Fjeldseth, leg. ultraljudsbarnmorska

Källor: Karolinska Universitetssjukhuset, University of Virginia, The Avenue Clinic, NIH, Netdoktor, Infomedica, Gensvar, The American Pregnancy Association, Socialstyrelsen, BBC, DrApplebaum.com, The Fetal Medicine Foundation

Annons

Annons