Moderkaksprov

Moderkaksprov är ett test som kan upptäcka om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada, som till exempel Downs syndrom. Provet kan med nästan 100 % säkerhet, precis som fostervattenprov, upptäcka de vanligaste genetiska avvikelserna men missfallsrisken är något högre än vid fostervattenprov. Fördelen med moderkaksprov är att de kan göras tidigare i graviditeten än fostervattenprov.

Annons

Annons

Moderkaksprov är ett test som kan upptäcka om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada, som till exempel Downs syndrom. Provet kan med nästan 100 % säkerhet, precis som fostervattenprov, upptäcka de vanligaste genetiska avvikelserna men missfallsrisken är något högre än vid fostervattenprov. Fördelen med moderkaksprov är att de kan göras tidigare i graviditeten än fostervattenprov.

Genom att plocka ut en mycket liten del av moderkakan från livmodern kan man efter analys se om det finns vissa genetiska avvikelser hos fostret eller inte. Det är möjligt eftersom moderkakan innehåller samma genetiska material som fostret. Moderkakans läge i livmodern avgör om provet kommer att tas via slidan eller genom buken. Båda teknikerna anses vara lika säkra och effektiva.

  • Med ultraljud lokaliserar man moderkakans läge i livmodern.
  • Slidan och livmoderhalsen rengörs med antiseptisk vätska om provet tas via slidan. Om det tas genom buken rengörs huden i området med en antiseptisk vätska.
  • Läkaren för en tunn ihålig plastslang via slidan till moderkakan. Om provet tas genom magen sticker läkaren istället en nål genom bukhinnan och livmodern in i moderkakan. En ultraljudsapparat används i båda fallen för att hitta rätt provtagningsställe.
  • En mycket liten bit av moderkakan avlägsnas.
  • Provet skickas till ett laboratorium för analys.

Provsvaret kommer inom en till två veckor. Kvinnor som väntar tvillingar måste göra två provtagningar, ett för varje moderkaka, men eftersom det är en komplicerad procedur rekommenderas inte alltid kvinnor som väntar tvillingar att göra provet.

Moderkaksprov eller fostervattensprov?

De som väljer mellan moderkaksprov och fostervattenprov väljer oftast att göra fostervattensprov eftersom det resulterar i färre missfall än moderkaksprovet. Dessutom kan man med ett fostervattenprov också upptäcka ryggmärgsbråck (så kallad spina bifada) och bukbråck. Fördelen med moderkaksprov är att de kan göras tidigare i graviditeten.

När görs testet?

Moderkaksprov görs i vecka 10-11.

Risker

Risken för missfall är 1–2 % och det är lite högre än vid fostervattenprov där risken är 0.5-1 %.

Vem får göra moderkaksprov?

Moderkaksprov erbjuds till all kvinnor från 35 år men under vissa omständigheter kan även yngre kvinnor få göra det. Det kan ske om:

  • en undersökning eller annat prov visar en förhöjd risk för skada eller sjukdom hos fostret
  • om det finns genetiska sjukdomar eller skador inom familjen
  • om kvinnan tidigare fött ett barn med genetisk sjukdom eller ryggmärgsbråck.

I sällsynta fall kan kvinnor som känner mycket stark oro för att föda ett barn med genetiska avvikelser få göra moderkaksprov inom vissa landsting.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Kate Fjeldseth, leg. ultraljudsbarnmorska

Källor: The American National Institute of Health – NIH, University of Virginia, Karolinska Universitetssjukhuset, Vårdguiden

Annons

Annons