Nupp, nackuppklarning

Nackuppklarning eller nupp som det även kallas kan användas för att se om det finns en förhöjd risk för Downs syndrom. Vid en ultraljudsundersökning mäter man bredden på en vätskespalt i fostrets nacke. Testet görs ofta tillsammans med en biokemisk screening och kallas då KUB.
Med hjälp av ultraljud mäts bredden på en vätskespalt i fostrets nacke. I normala fall är den inte bredare än tre millimeter. Om den är bredare är sannolikheten större för att fostret har Downs syndrom. Resultatet från mätningen sätts i förhållande till mammans ålder, fostrets ålder och fostrets storlek för att ge en samlad riskbedömning.
Var gränsen går mellan normal (låg) och ökad sannolikhet kan variera en del mellan olika kliniker, men den brukar i allmänhet ligga vid en sannolikhet större än 1:250-300. Om man beräknar sannolikheterna på detta sätt får cirka 5% av de undersökta kvinnorna en förhöjd sannolikhet. Den absoluta majoriteten, fler än 90 %, av graviditeter med förhöjd sannolikhet är dock normala, men i denna grupp återfinns samtidigt cirka 75% av foster med Downs syndrom.

Nupp

Annons

Annons

När görs nackuppklarning?

Nackuppklarning kan göras i vecka 11–13 + 6 dagar men helst i vecka 11-12.

Tillförlitlighet

Nackuppklarning ger enbart en bedömning av hur stor risken är att barnet har Downs syndrom. Undersökningens tillförlitlighet beräknas till cirka 80 %.

Risker

Nackuppklarning påverkar inte risken för missfall.

Bra som underlag för beslut om fostervattenprov

Alla kvinnor från 35 år erbjuds fostervattenprov eller moderkaksprov. Det är de enda metoderna där man med nästan 100 % säkerhet kan fastställa om fostret har Downs syndrom eller andra skador. Men risken för missfall ligger på mellan 0.5–1 % vid fostervattenprov och 1–2 % vid moderkaksprov. Många använder därför resultatet från en nackuppklarning, en biokemisk screening eller ett KUB-test (kombinerad nackuppklarning och biokemisk screening) till att besluta om man ska göra fostervattenprov (eller moderkaksprov) eller inte.

Vem får göra nackuppklarning?

Nackuppklarning erbjuds av många landsting till kvinnor över 35 år. Det finns dock privata kliniker, oftast i storstadsregionerna, som utför nackuppklarning för kvinnor under 35 år men då får man bekosta den själv. Kostnaden är cirka 1 500 kronor.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Kate Fjeldseth, leg. ultraljudsbarnmorska

Källor: Socialstyrelsen, Gensvar, BBC

Annons

Annons