Dubbel-, trippel- och quadruppelltest

Numera används dubbel-, trippel- och quadruppeltest sällan eftersom biokemisk screening och KUB-test (kombinerad nackuppklarning och biokemisk screening) blir allt vanligare. KUB-testet ger högre tillförlitlighet och kan utföras tidigare i graviditeten.

Annons

Annons

Numera används dubbel-, trippel- och quadruppeltest sällan eftersom biokemisk screening och KUB-test (kombinerad nackuppklarning och biokemisk screening) blir allt vanligare. KUB-testet ger högre tillförlitlighet och kan utföras tidigare i graviditeten.

Genom att mäta förekomsten av olika ämnen i den gravida kvinnans blod kan man tillsammans med kvinnans ålder beräkna hur stor sannolikheten är att hon bär på ett foster med till exempel Downs syndrom. Vid ett dubbeltest mäts AFP och hCG, vid ett trippeltest mäts AFP, hCG och östriol och vid ett quadruppeltest mäts AFP, hCG, östriol och inhibin. Trippeltest är det mest förekommande av dessa test.

Trippeltestet kan bland annat användas för att se om det finns en förhöjd risk för att fostret har Downs syndrom så kallad mongolism, spina bifada så kallat ryggmärgsbråck eller andra kromosomfel. Testet kan också indikera om kvinnan väntar tvillingar eller fler.

När görs testet?

Ett blodprov kan göras i vecka 14-22, vanligtvis görs det i vecka 15. Undersökningen är över på fem till tio minuter och provsvar ges inom några dagar. Om testet påvisar en förhöjd risk för någon sjukdom erbjuds fostervattenprov.

Tillförlitlighet

Nackuppklarning ger enbart en bedömning av hur stor risken är att barnet har Downs syndrom. Undersökningens tillförlitlighet beräknas till 60 %. I kombination med andra test som nackuppklarning eller utökat ultraljud kan bättre tillförlitlighet uppnås.

Risker

Trippeltest påverkar inte risken för missfall.

Bra som underlag för beslut om fostervattensprov

Alla kvinnor från 35 år erbjuds fostervattenprov eller moderkaksprov. Det är de enda testerna där man med nästan 100 % säkerhet kan fastställa om fostret har Downs syndrom eller andra skador. Men risken för missfall ligger på mellan 0.5–1 % vid fostervattenprov och 1–2 % vid moderkaksprov. Därför används testet ibland som underlag inför ett beslut om att göra fostervattenprov (eller moderkaksprov) eller inte.

Värden

AFP är ett protein (äggviteämne) som fostret producerar. hCG är ett hormon som moderkakan producerar och östriol är ett hormon som både foster och moderkaka producerar. Genom att kontrollera de tre värdena kan man se om det finns en förhöjd risk för bland annat Downs syndrom.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Kate Fjeldseth, leg. ultraljudsbarnmorska

Källor: GenSvar, American Pregnancy Association

Annons

Annons