Ultraljud, RUL, rutinultraljud

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds ultraljud, vilket innebär en ultraljudsundersökning, vanligtvis i vecka 18-20. Undersökningen används främst för att fastställa graviditetens längd, fostrets storlek och antal foster men man kan också se om fostret har grövre missbildningar.
Ultraljud är ljud med så hög frekvens att vårt mänskliga öra inte kan uppfatta det. Vid en ultraljudsundersökning används en ultraljudsgivare som sänder ut svaga ljudsignaler. De reflekteras på olika sätt av kroppens organ och vävnader. De reflekterade signalerna tas upp av en mottagare i ultraljudsgivaren och omvandlas av en dator till en rörlig bild som visas på en monitor.

Ultraljud, foster, gravidvecka 26
Ultraljud som visar ett 26 veckor gammalt foster.

Annons

Annons

Vad kan man få veta med hjälp av ultraljud?

Man kontrollerar antal foster, fostret eller fostrens tillväxt och mått samt graviditetens längd. Graviditetslängden får man fram genom att mäta huvudomfång och längden på lårbenet. Man kan se om fostret har några grövre missbildningar som till exempel vissa skelettavvikelser, en del missbildningar i inre organ, ryggmärgsbråck eller bråck i bukväggen. Man kan se mycket med ultraljud men det är omöjligt att hitta alla eventuella avvikelser. Det går inte heller att avgöra fostrets kön eftersom flickor och pojkar vid den här tidpunkten är mycket lika varandra. Eftersom tillväxten är nästan exakt lika för alla foster innan vecka 20 så blir tidsbestämningen med ultraljud bättre än om man beräknar den från menstruationens första dag, som ibland kan vara osäker. Det är viktigt att veta fostrets ålder om komplikationer skulle uppstå under graviditeten.

Olika typer

Det finns två typer av undersökningsmetoder:

  • Den vaginala undersökningen där ultraljudsgivaren förs in i slidan används normalt sett före vecka 16 eftersom man då kommer närmare livmodern med ultraljudsgivaren. VUL.
  • Den transabdominala undersökningen där ultraljudsgivaren läggs på magen används vanligen efter vecka 16. RUL eller tillväxtultraljud.
4D tillväxtultraljud
4D tillväxtultraljud.

När görs ultraljudsundersökningen?

I Sverige görs normalt en ultraljudsundersökning under graviditeten och den sker mellan vecka 18 och 20. I vissa fall görs ytterligare en eller flera. Det kan till exempel göras om man behöver kontrollera fostrets tillväxt, fostrets läge i livmoder, mängden fostervatten eller moderkakans kondition och läge. Det kan också göras på kvinnor som tidigare haft problem under graviditeten eller som befinner sig i en riskgrupp för olika typer av komplikationer.
I många andra länder utför man fler (upp till tre eller fyra) ultraljudsundersökningar som standard. Den första kan ske redan i vecka 7 för att säkerställa att det inte rör sig om utomkvedshavandeskap som kan vara livshotande för kvinnan.

Risker

Man känner inte till några risker, vare sig för modern eller för fostret, med att använda ultraljud.

Vem får göra ultraljud

Alla kvinnor har rätt till en ultraljudsundersökning i vecka 18–20.

Utökad ultraljud

I vissa fall, till exempel om ett tidigare test visat en förhöjd risk för att kvinnan ska föda ett barn med en sjukdom eller en skada, kan ett utökat ultraljud göras. Då tittar man extra noga på vissa detaljer. En utökad ultraljudsundersökning brukar ta minst  40 minuter. Man undersöker bland annat hjärnan, skallstrukturen, ansiktsstrukturen, hjärtat, magen, njurarna, levern, urinblåsan, diafragman, lemmarna, ryggraden och naveln. Det utökade ultraljudet görs vanligen i vecka 19 till 22.

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Kate Fjeldseth, leg. ultraljudsbarnmorska

 
Källor: Karolinska Universitetssjukhuset, The Avenue Clinic, DrApplebaum.com

Annons

Annons