Rutiner den första tiden

Hej! Min fråga gäller rutiner de första veckorna. På BB fick jag tips om att barnet ska ammas när det visar tecken på hunger, minst var 4:e timme räknat från när senaste amningstillfället påbörjades, samt att 10 min amning bör hålla barnet mätt i ungefär 1 timme. När barnet släpper bröstet/somnar är det mätt. På första besöket av BVC hade vår dotter som vägde 3 kg vid födseln 2 veckor över tiden gått ned 10 gram i vikt. Första dagen hade hon gått upp 50 gram och efter 6 dagar 250 gram. BVC vägningen skedde efter 8 dagar. BVC sköterskan gav då instruktioner om att vår dotter framöver skulle ammas varannan timme och från båda brösten varje gång, vi skulle byta bröst efter 10 eller 5 min beroende på hur väl det fungerade att få henne att suga från båda brösten. Jag undrar om det verkligen är nödvändigt och känner oro för att vi stör vår dotters naturliga amningsrytm. För egen del tycker jag också att det är "jobbigt" att amma varannan timme och känner mig som en dålig mor pga det. Tänker också att 10 gram väl inte kan vara så farligt, det kanske mer handlar om ifall hon nyligen bajsat eller inte? Ska jag ta allvarligt på det här och fortsätta följa BVC:s instruktioner eller ska jag hellre gå på det som sades på BB om att följa barnets naturliga rytm?

Annons

Annons

Fråga: Hej! Min fråga gäller rutiner de första veckorna. På BB fick jag tips om att barnet ska ammas när det visar tecken på hunger, minst var 4:e timme räknat från när senaste amningstillfället påbörjades, samt att 10 min amning bör hålla barnet mätt i ungefär 1 timme. När barnet släpper bröstet/somnar är det mätt. På första besöket av BVC hade vår dotter som vägde 3 kg vid födseln 2 veckor över tiden gått ned 10 gram i vikt. Första dagen hade hon gått upp 50 gram och efter 6 dagar 250 gram. BVC vägningen skedde efter 8 dagar. BVC sköterskan gav då instruktioner om att vår dotter framöver skulle ammas varannan timme och från båda brösten varje gång, vi skulle byta bröst efter 10 eller 5 min beroende på hur väl det fungerade att få henne att suga från båda brösten. Jag undrar om det verkligen är nödvändigt och känner oro för att vi stör vår dotters naturliga amningsrytm. För egen del tycker jag också att det är "jobbigt" att amma varannan timme och känner mig som en dålig mor pga det. Tänker också att 10 gram väl inte kan vara så farligt, det kanske mer handlar om ifall hon nyligen bajsat eller inte? Ska jag ta allvarligt på det här och fortsätta följa BVC:s instruktioner eller ska jag hellre gå på det som sades på BB om att följa barnets naturliga rytm?

Svar: Hej! När det gäller dom första veckorna så kan vissa barn ha lite svårt att själva förstå att dom behöver signalera hunger då dom fått allt severat i magen. Det är därför man ibland uppmanar att amma oftare för att barnet skall få driven att känna hunger. När sedan barnet har vänt upp ordenligt i vikt så skall man följa barnets rytm när det vill amma. MVH Birgitta, chefsjuksköterska

Annons

Annons