Att gå över tiden

Det magiska förlossningsdatumet är säkert inringat med en stor röd cirkel i din almanacka. Men faktum är att endast fem av 100 kvinnor föder på just den dagen. En stor majoritet av förstföderskorna, sju av tio, går över det beräknade förlossningsdatumet!
Mage i slutet av graviditeten
Det beräknade datumet är bara en uppskattning. Trots det kan varje dag som du går över det kännas som en evighet – en dag känns som en vecka. Ska barnet aldrig komma? Det är vanligt att man börjar oroa sig för att förlossningen kanske inte ska starta av sig själv eller att något är fel. Oroa dig inte – de flesta föder faktiskt innan det blir aktuellt med igångsättning och du kommer att föda innan det är någon fara för ditt barns hälsa.

Annons

Annons

Finns fördelar

Om det är en normal graviditet och du och ditt barn är friska finns det ingen anledning att sätta igång förlossningen på konstgjord väg innan du har gått ett par veckor över tiden. Allmän otålighet är inte skäl nog. Det finns flera fördelar med att vara gravid länge. Livmodertappen hinner mogna och livmodermunnen hinner bli mjuk och öppna sig. Hormonet relaxin får ytterligare tid att mjuka upp dina bäckenfogar så att förlossningen kan ske smidigt.

Kontroll

Rutinerna varierar mycket mellan olika landsting och sjukhus men i regel bokas du in för en kontroll när du har gått mellan en till två veckor över tiden. Den sker i regel på den förlossningsklinik där du planerar att föda. Barnmorskan kontrollerar bland annat blodtryck, fostervattenmängd, blodflödet i moderkaka och barn, barnets läge i livmodern och CTG, det vill säga livmoderns sammandragningar och barnets hjärtfrekvens. Utifrån den informationen bedömer en läkare när en igångsättning ska göras och på vilket sätt den ska genomföras. Det kan hända att du måste återkomma på kontroll flera gånger. Om det är nödvändigt att sätta igång förlossningen beror på barnets välbefinnande som i sin tur beror på moderkakans tillstånd. Den åldras, precis som andra organ i kroppen, och en äldre moderkaka fungerar ibland sämre. För barnets säkerhet väntar man aldrig för länge innan man sätter igång förlossningen.

När sätts förlossningen igång?

Förlossningen sätts normalt igång senast 42 veckor + noll, det vill säga vid exakt 42 fullgångna veckor. Om du inte vill bli igångsatt kontrolleras CTG, fostervattenmängd (AFI) och blodtryck varannan dag fram till senast vecka 43 + noll, då igångsättning (induktion) sker.

Hur går igångsättningen till?

Hur igångsättningen går till beror i första hand på hur mogen din livmoderhals (cervix) är:

  • Om livmoderhalsen är mogen kan man göra en hinnsprängning. Det betyder att man tar hål på fosterhinnorna så att vattnet går. Barnets huvud kan då tränga längre ned och trycka på livmoderhalsen. Sannolikt ger man också värkstimulerande dropp med hormonet oxytocin. Kanylen sätts antingen i ena armen eller på ena handens utsida.
  • Om livmoderhalsen inte är mogen för man upp vagitorier eller gel som innehåller hormonet prostaglandin i slidan. Hormonet bidrar till att mjuka upp och tunna ut livmoderhalsen om den är fast och tjock. Behandlingen kan behöva upprepas samma kväll eller nästa dag och det kan ta tid, ibland ett par dygn, innan värkarbetet kommer igång. När livmoderhalsen bedöms som mogen tar man hål på fosterhinnorna och ger värkstimulerande dropp.

I sällsynta fall kan man behöva genomföra kejsarsnitt. Det kan ske om barnets tillstånd snabbt skulle bli sämre. I väntan på att förlossningen ska komma igång är det bra om du kan sysselsätta dig med något så att du inte bara sitter och väntar – för då går dagarna verkligen långsamt. Viktigt är också att känna barnets fosterrörelser varje dag.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons