Fakta om akuta kejsarsnitt

Läs om varför ett akut kejsarsnitt kan bli nödvändigt, vilka risker det innebär, hur det går till och hur det kan påverka dina framtida graviditeter och förlossningar.
Bebis förlöst med kejsarsnitt
Som akut kejsarsnitt räknas alla snitt som görs efter det att förlossningen har påbörjats. Ibland är det väldigt bråttom, ibland har man några timmar på sig. Det är ansvarig läkare som i samråd med mamman och pappan beslutar om barnet ska förlösas med kejsarsnitt. Men ibland måste det gå så snabbt att man inte ens hinner tala med föräldrarna. Man sätter alltid säkerheten hos mor och barn först.

Annons

Annons

När kan det bli nödvändigt med akut kejsarsnitt?

Akut kejsarsnitt kan bli aktuellt om till exempel:

  • fostret visar tecken på syrebrist
  • moderkakan lossnar och det börjar blöda
  • mamman är helt utmattad och hennes tillstånd försämras (exempelvis av en långdragen förlossning)
  • värkarbetet stannar av och barnets värden blir sämre
  • förlossningen har startat men värkarna är för svaga för att föra förlossningen framåt
  • om barnet inte verkar må bra.

Hur bråttom är det?

Om orsaken till det akuta kejsarsnittet är långsam förlossning eller liknande är det sällan speciellt bråttom. Det kan då röra sig om 30-45 minuter eller ännu mer. Rör det sig om syrebrist hos barnet är det mer bråttom, även om barn klarar det i 15-20 minuter. Om det är syrebrist i kombination med påverkade fosterljud är det mer brådskande. Då måste man få ut barnet inom 10 minuter.

Bedövning

Om det finns gott om tid kan man få ryggbedövning, vilket innebär att man är bedövad från bröstet ända ner till tårna. Då kan mamman vara vaken och ta emot sitt nyfödda barn och pappan kan allra oftast medverka under förlossningen. Vid akuta snitt finns det ofta inte tillräckligt med tid för att ge ryggbedövning och då måste mamman sövas. Då får pappan inte medverka.

Så går det till

Bukväggen öppnas oftast med ett snitt på tvären strax ovan blygdbenet. Ett bikinisnitt som det kallas brukar var 12-20 cm långt. Är det mycket bråttom föredrar många läkare att lägga ett längdsnitt i magens mittlinje, från under naveln och rakt ner mot blygdbenet. Väl inne i buken läggs ett nytt snitt i den nedre delen av livmodern. Barnet tas ut och navelsträngen klipps. Om mamman är vaken brukar hon få barnet på bröstet en liten stund medan man tar ut moderkakan och börjar sy ihop. Man ger också livmodersammandragande medel för att minska risken för blödningar. Från att man börjar operationen till att barnet är ute brukar det bara ta ett par minuter. Medan de fortsätter att sy brukar pappan få torka av bebisen, sätta på blöja och kläder för att sen möta upp mamman på uppvakningsavdelningen.
Pappan får vara med under operationen om mamman är vaken. Han får då klä sig i sterila kläder och sitta på en stol i höjd med mammans huvud. Förutom upplevelsen att vara med vid barnets födelse kan pappan också vara ett stort stöd för mamman. Mitt på magen spänns en tygskärm upp så att mamman och pappan inte kan se ingreppet. Om mamman måste sövas får pappan inte vara med.

Stöd

Beslut om akut kejsarsnitt upplevs nästan alltid som dramatiskt av föräldrarna, bland annat för att man inte hunnit förbereda sig mentalt. Därför erbjuder många förlossningskliniker stödsamtal för föräldrar som genomgått akut kejsarsnitt.

Risker för barnet

För barnet anses det bättre att successivt komma till världen i den trånga förlossningskanalen än att plötsligt lyftas ut i fria luften. Vid en normal födsel så har barnet enormt hög koncentration av stresshormon i kroppen vilket gör att barnet har det lättare för att komma igång med andningen och andra funktioner. Barn förlösta med kejsarsnitt har ibland svårt att komma igång med andningen och kan därför behöva övervakning under den första tiden. Det finns också en liten risk för att barnet skadas av operationsinstrumenten. Det är dock mycket sällan som dessa komplikationer får några ödesdigra konsekvenser men det är inte helt ovanligt att den nyfödde får tillbringa några dagar på neonatalavdelningen om han eller hon får problem med till exempel andningen.

Risker för mamman

Allvarliga komplikationer i samband med kejsarsnitt är sällsynta men kan inte helt elimineras. Ett kejsarsnitt är en bukoperation och det finns risk för blödningar, infektioner och skador på inre organ. Trots försiktighet och förebyggande åtgärder förkommer det fall med infektion som leder till infertilitet och blodproppar som leder till livslånga handikapp. Också sammanväxningar i buken i samband med läkningen kan orsaka buksmärtor. I Sverige finns ingen statistik på dödlighet mellan olika förlossningsmetoder men i en brittisk undersökning visar det sig att mödradödligheten vid planerade kejsarsnitt än 2.8 gånger högre än vid vaginala förlossningar.

Efter operationen

Om mamman har varit sövd brukar det ta ett par timmar innan hon vaknar och kan vara med pappan och barnet. Efter operationen är det vanligt att kvinnan besväras av gaser och smärtor. Under den första dagen, och ibland även den andra, får mamman ta starka smärtstillande mediciner efter behov. Oftast mår hon mycket bättre redan efter ett par dagar. Mammor som har fött med kejsarsnitt brukar få stanna någon dag längre på förlossningskliniken än kvinnor som fött vaginalt. Efter en förlossning med kejsarsnitt får aldrig familjen bo på ett patienthotell eftersom övervakningen är sparsammare där.

Påverkar snittet nästa graviditet?

Ett kejsarsnitt kan påverka nästkommande graviditet. Nya studier visar att risken för att drabbas av komplikationer vid nästa graviditet ökar. Den allvarligaste risken är att moderkakan fäster i området kring det gamla ärret. Då kan den växa djupt in i livmoderväggen vilket innebär att moderkakan kanske inte kan avlägsnas helt och att det kan uppstå blödningar i området. En sådan blödning kan vara svår att stoppa och i vissa fall har man blivit tvungen att operera bort hela livmodern för att få bukt med den. Det förkommer också fall då livmoderväggen intill ärret är så tunn att en ny graviditet är olämplig.

När kan man bli gravid igen efter ett kejsarsnitt?

Läkningen går snabbt i början men det tar ett helt år innan såret är fullständigt läkt i medicinskt avseende. Därför är det inte lämpligt att påbörja en ny graviditet inom det första året efter ett kejsarsnitt.

Kan man göra kejsarsnitt flera gånger?

Det finns inte någon definitiv gräns för hur många gånger man kan göra kejsarsnitt eftersom läkningsprocess och ärrbildning varierar från person till person. Det lär ha förekommit ett fall med 16 kejsarsnitt. Generellt kan man säga att det inte är några problem med upp till fyra, kanske fem, snitt. Men det måste läkaren avgöra från fall till fall.

Kan man föda vaginalt efter ett kejsarsnitt?

Oftast kan man föda vaginalt efter ett kejsarsnitt. Anledningen till det tidigare kejsarsnittet är självklart av avgörande betydelse. Om man har gjort kejsarsnitt för att bäckenet är för trångt kommer nästa förlossning sannolikt också att ske med snitt. Om anledningen till snittet var att barnet låg i sätesbjudning så kan det mycket väl bli aktuellt med en vaginal förlossning. Vid de stora förlossningsklinikerna förekommer vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt nästan dagligen. Det finns dock en liten risk för bristning i det gamla ärret och därför ställs extra höga krav på förlossningsförloppet.
 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Källor: Karolinska Universitetssjukhuset, Kvinnokliniken MAS, Vårdguiden

Annons

Annons