Förlossning – När är det dags att åka in?

Lär dig när det är dags att kontakta förlossningsavdelningen inför förlossning. Det finns tre saker som kan inträffa som tyder på att förlossningen har startat.
Gravidmage
Ni har fått ett beräknat födelsedatum. Men visste du att bara fem procent av alla kvinnor föder på just den dagen. Datumet som ni har fått av barnmorskan har en marginal på plus minus två veckor. Förstföderskor går ofta över tiden. Bestäm i god tid var ni vill föda ert barn och se till att ha telefonnumret till förlossningskliniken lätt tillgängligt, exempelvis på kylskåpet och i plånboken.
Tre olika saker kan inträffa som tyder på att förlossningen har inletts:
 

Annons

Annons

1. Värkar – förlossning?

Värkar känner du av under hela graviditeten till och från. I början av graviditeten för att livmodern växer och mot slutet för att livmoderns muskler tränar sig inför förlossningen. De kallas förvärkar och börjar cirka tre veckor innan förlossningen. De värkar som du får när förlossningen sätter igång känns lite annorlunda. De blir mer regelbundna och känns som värk eller kramp i ryggen och ner mot ljumskarna. Det kan gå flera timmar mellan dem men sen kommer de tätare och tätare. När de kommer oftare än var femte minut är det dags att ringa förlossningsavdelningen och rådgöra med dem. Du måste naturligtvis också tänka på hur långt du har att åka, vad det är för väderlek och vilket transportmedel du kommer med.

2. Vattnet går

Förlossningen kan också starta med att vattnet går. Det innebär att fosterhinnorna brustit och att vatten läcker ut. Ibland droppar det lätt och ibland forsar det ut. Det vanligaste är att fostervattnet går av sig självt under förlossningen. Vattenavgång innebär inte alltid att värkarbetet sätter igång. Om inte värkarbetet startar inom ett dygn brukar man vilja sätta igång det på konstgjord väg eftersom infektionsrisken ökar när fosterhinnorna har brustit. Ring alltid och fråga förlossningskliniken hur ni ska göra när vattnet har gått.
Om fostervattnet inte är klart, det vill säga missfärgat, är det viktigt att berätta det. Det är oftast inget farligt men ibland kan det vara ett tecken på att fostret inte mår bra.
Om vattnet går och du vet att fostret huvud inte är fixerat i livmoderhalsen måste du ringa förlossningsavdelningen och berätta det. I sällsynta fall kan det nämligen bli fråga om navelsträngsframfall. I så fall är det viktigt att du transporteras in liggande.

3. Slemproppen släpper

I livmodermunnen sitter en propp av slem för att skydda ditt barn under graviditeten från bakterier utifrån. När livmodermunnen långsamt öppnas glider proppen ut. I regel är den seg och vitaktig och den kan komma i ett stycke eller som flera små bitar. Den kan också vara lite blodig, då är den oftast lite rosastrimmig. Slemproppen brukar stötas ut efter det att värkarna börjat och du kanske inte ens märker det. Ibland släpper den flera dagar innan värkarna kommit igång. Då kan du avvakta några dagar tills värkarna startar. Ring om du känner dig osäker. Om du får en blödning ska du alltid kontakta förlossningsavdelningen. Är den kraftig ska du genast åka till sjukhus. Ring efter en ambulans, det kan vara bråttom och du måste ligga ner.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons