Bäckenförträngning – Kejsarsnitt förändrar det naturliga urvalet

Kejsarsnittet har påverkan på det naturliga urvalet rapporterar forskare. Fler föds med bäckenförträngning.
Kejsarsnitt
På 1960-talet förlöstes 30 barn per 1 000 födslar med kejsarsnitt hos kvinnor med för trångt bäcken. Den siffran är nu istället 36 barn per 1 000 födslar. Det innebär att kejsarsnitt vid bäckenförträngning förändrat naturens spelregler.
– För 100 år sedan överlevde inte kvinnor med ett för trångt bäcken. Nu gör de det och kan föra generna vidare till sina döttrar, säger Philipp Mitteroecker, en av forskarna bakom studien, till BBC News.
Att det mänsklig bäckenet är så trångt är på många sätt förvånande ur ett evolutionärt perspektiv. Forskarna jämför kvinnans bäcken med schimpansens, och konstaterar att schimpansen inte alls har de här problemen. Där är huvudet i förhållande till bäckenöppningen betydligt mer balanserat. Hos människan är huvudet istället tämligen stort.
Kejsarsnitten väntas fortsätta ha den här påverkan på statistiken även framöver. Det innebär att allt fler kommer att födas med bäckenförträngning.
Forskarna påpekar dock att forskningen på intet sätt är en kritik mot kejsarsnitt. Kejsarsnitten räddar ju de här kvinnorna idag. Däremot menar de att forskningen är intressant ur ett evolutionärt perspektiv.
– En sida av denna selektion är att trenden mot mindre barn har försvunnit, på grund av kejsarsnitten, säger Philipp Mitteroecker.

Annons

Annons

Annons

Annons