Kejsarsnitt kan ändra barns DNA

Vänta barnSjukdomar som astma, diabetes och cancer är vanligare bland barn födda med planerat kejsarsnitt, enligt flera olika rapporter. Svenska forskare tror sig nu veta varför. De har upptäckt att barn förlösta med kejsarsnitt får en annorlunda påbyggnad i sitt DNA.

Annons

Annons

Sjukdomar som astma, diabetes och cancer är vanligare bland barn födda med planerat kejsarsnitt, enligt flera olika rapporter. Svenska forskare tror sig nu veta varför. De har upptäckt att barn förlösta med kejsarsnitt får en annorlunda påbyggnad i sitt DNA.

Gravid

Forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har tagit blodprov från nyfödda barns navelsträngar och jämfört dem mellan barn födda med kejsarsnitt och barn som fötts vaginalt. Resultatet visar att barnen som förlösts med snitt har en annorlunda påbyggnad av DNA i de vita blodkropparna.

Banbrytande

Mikael Norman, professor och barnläkare vid KI, och en av forskarna som står bakom studien menar att upptäckten tillför ett nytt synsätt på effekterna av kejsarsnitt.

– Vi tycker det är en banbrytande upptäckt, att kejsarsnitt kan påverka arvsmassan. Innan har man mest pratat om korttidsrisker för mamman och barn vid kejsarsnitt, säger Mikael Norman, till Svenska Dagbladet.

Stress

Orsaken till att DNA programmeras annorlunda vid kejsarsnitt är inte helt klarlagd och vidare studier krävs men forskarna tror att det kan vara kopplat till stress. När ett barn föds vaginalt byggs stressen upp gradvis tills barnets försvarssystem är fullt påslagna.

– Och det är en bra, ändamålsenlig stress. Men vid ett kejsarsnitt är barnet helt oförberett, stressen kommer väldigt hastigt. Det finns djurexperiment som visar att negativ stress kan programmera avkomman, något som kan senare kan spela en roll för risken att drabbas av sjukdomar, säger Mikael Norman, till SvD.

Ökar risken för sjukdomar

Enligt honom är födseln ett viktigt ögonblick för aktivering och avstängning av olika gener.

– Att rucka på förutsättningarna med ett planerat kejsarsnitt kan vara en tidig mekanism som omprogrammerar DNA i de vita blodkropparna. En omprogrammering kan i sin tur öka risken för senare immunologiska sjukdomar.

Avråder inte

Mikael Norman avråder dock inte blivande mödrar från att göra kejsarsnitt.

– Nej, men jag skulle gärna vilja att vårt fynd bidrar till att man får lite mer nyanserad syn på kejsarsnitt. Det har uppfattats som fullständigt okomplicerat, något man åker in och gör och sen är det klart. Det här blir ett argument i debatten, en viktig biologisk upptäckt.

Mer forskning krävs

Ytterligare forskning om födelsestressens betydelse och om vilka specifika gener som påverkas återstår att göra.

Annons

Annons