Gravidas viktökning

Här kan du räkna ut ditt BMI och se hur mycket du bör gå upp i vikt under graviditeten. Du kan också läsa om hur vikten fördelas över kroppen och hur mycket du beräknas gå upp under olika veckor.
Gravid
Det tar tid att vänja sig vid sin nya kropp och du kanske rent av hoppar till ibland när du ser dig själv i spegeln. Vissa känner sig mer kvinnliga och njuter av sina rundare former. Andra känner sig stressade eftersom dagens ideal eftersträvar slanka och fettfria kroppar. Det är inte ovanligt att man vill ha en fotbollsrund mage med en i övrigt slank kropp  – men det naturliga är att viktuppgången märks över hela kroppen.
En kraftig viktuppgång kan ibland vara ett tecken på graviditetsdiabetes. En snabb och stor viktökning i slutet av graviditeten kan vara en riskfaktor för havandeskapsförgiftning – men en kraftig uppgång i vikt kan också bero på att det hos vissa kvinnor samlas mer vätska i kroppens vävnader. Om du ökar ovanligt mycket i vikt bör du kontakta mödravårdscentralen så att de kan kontrollera att du inte lider av graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftningen eller för högt blodtryck.
Viktuppgången varierar mellan olika kvinnor men man brukar räkna med en viktökning på mellan tio till 15 kg. I Sverige finns inga rekommendationer för hur mycket man bör öka i vikt men i USA har Institute of Medicine tagit fram följande riktlinjer:

Annons

Annons

BMI före graviditeten:

Rekommenderad viktökning totalt:

under 19,8 12,5-18 kg
19,8-26 11,5-16 kg
26,1-29 7,5-11,5 kg
över 29 mer än 6,8 kg

 Ungefär så här är den totala viktökningen fördelad:

Foster 28 %
Fostervatten 8 %
Moderkaka 5 %
Livmoderns ökade vikt 7 %
Bröstens ökade vikt 16 %
Vätskeansamlingar 12 %
Ökad blodmängd 12 %
Fettreserver 12 %

Så många procent av den totala viktökningen sker vid följande tidpunkter:

 0 – 12 veckor  0 %
 13 – 20 veckor  25%
 21 – 30 veckor  50 %
 31 – 36 veckor  25 %
 36 – 40 veckor  0 %

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Källor: Institute of Medicine

Annons

Annons