Gravid vecka 40+

Gravid 40+: Gå över tiden

Är du förvånad över att bebisen inte har kommit ännu? Var inte det. Det är vanligt, speciellt bland förstföderskor, att man föder 4 dagar efter beräknat förlossningsdatum. Kom ihåg att det beräknade förlossningsdatumet är en uppskattning, inte ett faktum.
När du har gått cirka 41 veckor bokar din barnmorska in dig på kontroll på den förlossningsklinik du har tänkt föda på. Där görs en bedömning om förlossningen ska sättas igång på konstgjord väg eller inte. Man bedömer också när det kan göras och på vilket sätt det bör göras. Sedan får du komma på täta kontroller tills barnet är fött. Igångsättning av förlossningen sker normalt senast i graviditetsvecka 42 + 0.
Förra veckan: Gravid vecka 40

Annons

Annons

Mer information:

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons