Alger i badvatten

Det finns många olika typer av alger – de flesta är inte giftiga för människan. Det går inte med blotta ögat att avgöra om algerna utgör en hälsorisk eller inte. De så kallade blågrönalgerna är egentligen inga alger utan encelliga mikroorganismer, cyanobakterier. Det är främst de som ställer till problem och gör oss sjuka.

Annons

Annons

Alger i badvatten. Blågrönalger finns framför allt i sött eller bräckt vatten. Under vissa förhållanden kan algerna eller rättare sagt bakterierna öka enormt i mängd – man brukar kalla det algblomning. Undvik att bada i grumligt vatten som har en blågrön, gulvit, gulbrun, rödbrun eller rabarberliknande färg.

Symptom från farliga alger i badvatten

Vanliga symptom på att du eller ditt barn utsatts för blågröna alger när ni badat är diarré, kräkningar, illamående, feber, muskelsmärtor, ledsymptom, irritation av de övre luftvägarna, irritation i ögonen, huvudvärk, rinnande näsa och utslag som kliar. Symptomen kommer oftast inom några timmar, högst inom 12 timmar. De varar i en till tre dagar. Risk för njur- eller leverpåverkan finns bara om man har svalt stora mängder vatten med väldigt mycket alger i.

Behandling om du får problem av alger

Tvätta kroppen noggrant med tvål och vatten. Skölj ögonen med rinnande vatten om barnet de är irriterade. Om barnet har svalt mycket vatten och har kraftiga symptom bör du kontakta sjukvården.

Undvika alger

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för att fråga om algernas utbredning. För Stockholmstrakten och Östersjöområdet går det bra att ringa 08-785 51 18 eller 08-785 54 04. Du kan också läsa mer på deras webbplats, se Länsstyrelsens sida Infobalt.

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källor: Länsstyrelsen i Stockholms län, Giftinformationscentralen

Annons

Annons