Vad är virus, bakterier och antibiotika?

Virus och bakterier

Bakterier och virus har vi alla drabbats av otaliga gånger. Men vad är det egentligen? Och vad är det för skillnad på bakterier och virus?

Annons

Annons

Vad är bakterier?

Bakterier är encelliga mikroorganismer som kan föröka sig själva genom delning. En cell delas till två celler, sen delas var och en av dem i ytterligare två celler och så vidare. Bakterier finns överallt – på oss, inom oss och i vår omgivning. De flesta är helt ofarliga och vissa är bra för oss – ja till och med nödvändiga. Men vissa bakterier kan orsaka sjukdom. En del bakterier är avsedda för att invadera vår kropp, leva där och sen spridas från människa till människa. Andra orsakar sjukdom för att de har hamnat på fel plats i vår kropp. Om till exempel tarmbakterier kommer in i en flickas könsorgan kan de orsaka urinvägsinfektion. 

En bakteriell infektion kan man bota med antibiotika. En läkare måste alltid skriva ut antibiotika för att ditt barn ska få rätt sort, eftersom en viss typ av antibiotika hjälper mot en viss typ av bakterier. Det är också ytterst viktigt att barnet tar hela kuren även om det verkar helt friskt efter några dagar. Om barnet inte fullföljer kuren kan det finnas en del levande bakterier kvar – de kan i värsta fall utveckla resistens mot antibiotika som då kommer att bli verkningslös.

Vad är virus?

Virus är mikroorganismer som inte kan föröka sig själva. De måste invadera en annan cell och ta över den, för att kunna tillverka fler viruspartiklar. Virus består av DNA eller RNA som är omgivet av en proteinkappa som gör att det kan häfta sig fast på en cell för att sen kunna tränga in i den och ta över den. Mot virus finns det i regel inget botemedel. Kroppens eget immunförsvar måste ta hand om sjukdomen för att den ska läka ut. Att ge antibiotika hjälper alltså inte!

Det finns dock ett fåtal så kallade antivirala medel som kan hjälpa till att påskynda läkningsprocessen. Tyvärr finns dessa bara mot ett fåtal virussjukdomar i dagsläget. Som tur är vaccineras vi mot de flesta allvarliga virussjukdomar.

Spridning av virus och bakterier

Virus och bakterier sprids på liknande sätt. Det kan vara genom att ett smittad barn nyser eller hostar i ditt barns närhet, att barnet tar i ett föremål som ett smittad barn har tagit i eller att de suger på samma saker. När barn leker umgås dom tätt. Det räcker för att sprida smittan vidare. Det är svårt att förebygga smitta bland små barn och därför är det viktigt att du håller ditt barn hemma när det är sjukt.

Mer information

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källor: Smittskyddsinsitutet

Annons

Annons