Barn måste få rätt till glasögon

Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i fattiga familjer. I en undersökning som organisationen Majblomman lät utföra 2008 uppgav fyra av tio tillfrågade föräldrar att de inte haft råd med glasögon till sina barn trots att deras barn varit i behov av det.

Annons

Annons

Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i fattiga familjer. I en undersökning som organisationen Majblomman lät utföra 2008 uppgav fyra av tio tillfrågade föräldrar att de inte haft råd med glasögon till sina barn trots att deras barn varit i behov av det.

– Det ska inte vara upp till föräldrarnas ekonomi om barn ska få glasögon eller inte. Barn med nedsatt syn ska självklart ha rätt till glasögon så de kan utvecklas, hänga med i skolan och leka som andra barn på fritiden, säger riksdagsledamoten Eva Olofsson (v).

Idag är det stor skillnad mellan landstingen när det gäller subvention av glasögon till barn. För barn i skolåldern är det bara några få landsting som har subventioner.

– Så här kan det inte fortsätta. Det är hög tid att ta i initiativ på nationell nivå. Barn har rätt att se klart, fortsätter Eva Olofsson, som debatterar frågan med socialminister Göran Hägglund i riksdagen idag, tisdag.

Annons

Annons