Handdesinfektion på förskolan minskar sjukfrånvaron

Handtvätt på förskolanAnvändning av handdesinfektion hos personal och barn vid svenska förskolor minskar barnens sjukfrånvaro på grund av infektioner, visar ny svensk studie.

Annons

Annons

Användning av handdesinfektion hos personal och barn vid svenska förskolor minskar barnens sjukfrånvaro på grund av infektioner, visar ny svensk studie.

Handtvätt på förskoanAtt förskolebarn oftare drabbas av sjukdom än s.k. ”hemmabarn” är ett känt faktum. Vanligast är att barn drabbas av luftvägsinfektioner som sen riskerar att spridas till syskon, föräldrar, släktingar och vänner. Nu visar en ny svensk studie, utförd av Strama, Smittskyddsinstitutet och smittskyddsenheten vid landstinget i Örebro Län, att det är möjligt att få ner antalet sjukdomsfall på förskolan med en enkel åtgärd. Om personal och barn regelbundet använder handdesinfektionsmedel efter noggrann handtvätt med tvål och vatten kan sjukfrånvaron på förskolan minskas med hela tolv procent.

I studien ingick 1 431 barn från 29 förskolor. På 16 av dessa använde personal och barn handdesinfektionsgel innehållande 70 procent etanol efter varje handtvätt med tvål, vilket utfördes i genomsnitt 2-6 gånger per dag; efter toalettbesök, före mat och när man var smutsig. På de resterande 13 förskolorna användes enbart noggrann handtvätt med tvål och vatten. Resultatet visar att de förskolor som använde desinfektionsmedel hade 12 procent lägre sjukfrånvaro bland barnen. En minskning av sjukfrånvaron ger, förutom vinsten för barn och föräldrar, en möjlig minskning av samhällets kostnader för vård av sjukt barn på cirka 200 millioner kronor per år till en kostnad för handdesinfektionsgel på runt 10 millioner kronor, skriver forskarna.

Andra studier där man kommit fram till liknande resultat har också gjorts i Finland, USA, Kanada och Australien. I dessa studier har handdesinfektion enbart varit en del av flera åtgärder. Den svenska studien är den första som enbart utvärderat handdesinfektion.

Annons

Annons