Hälsokontroller 1:a året

Under barnets första levnadsår är det mycket som händer! Bebisen växer snabbt och lär sig nya saker i en rasande takt. Det första året innebär också täta besök på BVC med utvecklingskontroller, läkarbesök och vaccineringar.Här kan du läsa om bebisens alla hälsokontroller de första tolv månaderna!
Barn och doktor

Annons

Annons

0-5 dagar

Läkarundersökning på förlossningskliniken

En läkare kontrollerar att barnet är friskt och mår bra. Läkaren kontrollerar bland annat barnets ögon, höftleder, analöppning, mage och att barnet inte har gulsot.

Hörselprov på förlossningskliniken

På en del förlossningskliniker får ditt nyfödda barn göra hörselprov, en så kallad OAE (Oto Akustisk Emission).

PKU-prov

När ditt barn är mellan tre och fem dagar gammalt gör man ett så kallat PKU-prov. Om det är ert förstfödda barn görs det oftast på förlossningskliniken innan ni åker hem. I annat fall kan PKU-provet komma att tas på barnavårdscentralen (BVC). Det är ett blodprov som tas genom ett stick i en ven på hälen eller handens utsida. Provet görs för att kontrollera att barnet inte lider av någon av de ovanliga sjukdomarna phenylketonuri, galaktosemi, sköldkörtelhormonbrist eller binjurebarkhormonbrist. Upptäcks sjukdomarna tidigt kan man behandla dem innan de blir skadliga för barnet.

1-10 dagar

När du kommer hem från förlossningskliniken ska du så snart som möjligt kontakta BVC i ditt område. Vid det första mötet brukar en sköterska göra ett hembesök hos er. Det kan vara ganska skönt att slippa åka iväg med den lilla bebisen som ska ammas och skötas. Sköterskan undersöker barnet. Hon kontrollerar att det mår bra och att det rör sig som det ska. Det finns också tid för att ställa frågor, skriv gärna ned dem redan innan besöket. Sköterskan ger er också informationsmaterial och viktiga telefonnummer. Hon påbörjar även en journal som kommer att följa barnet fram tills skolstarten.

2-8 veckor

Ni kommer att besöka sköterskan på BVC cirka en gång per vecka eller varannan vecka. Det avgör ni och sköterskan tillsammans. Sköterskan kontrollerar barnet vikt, längd, huvudomfång och att barnet utvecklas som det ska.

4 veckor

Vid cirka 4 veckor kontrollerar sköterskan att barnet rör armarna likadant eftersom rörelserna ska vara symmetriska. Detsamma gäller benen. Sköterskan kontrollerar också att barnet fäster blicken på en boll och följer den. Om barnet inte gör det vid två månaders ålder får man en remiss till en ögonläkare som kontrollerar om barnet har synnedsättningar.

6-8 veckor

Ni träffar en läkare som kontrollerar att barnet utvecklas som det ska. Läkaren undersöker bland annat om barnet håller upp huvudet och öppnar händerna. Läkaren tittar också efter svarsleende och svarsljud.

3 månader

När barnet är tre månader är det dags för den första vaccinationen. Barnet vaccineras mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib typ b. Alla fem ges i en och samma spruta. All vaccineringen är frivillig.

3 – 5 månader

Ungefär varannan vecka kontrollerar sköterskan på BVC att barnet växer och utvecklas som det ska.

5 månader

Vid fem månaders ålder är det dags för den andra vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib typ b.

6 månader

När barnet är 6 månader är det dags för en andra läkarundersökning. Läkaren undersöker bland annat om barnet kan vända sig om, från rygg till mage och mage till rygg. Han eller hon undersöker också om barnet kan dra sig upp till sittande ställning genom att hålla i läkarens händer, om det jollrar nyanserat, om det kan hitta en borttappad leksak och om barnet kan flytta en leksak mellan händerna.

6 – 12 månader

Nu brukar man träffa BVC-sköterskan cirka en gång i månaden.

8 månader

Vid åtta månader gör man ett så kallat BOEL-prov (blicken orienterar efter ljud). Sköterskan pinglar med små bjällror snett bakom barnets huvud för att se att det följer ljudet med blicken. Man kontrollerar också att barnet inte skelar och att barnet ger en för åldern normal kontakt. Undersökningen kräver koncentration och kan därför vara krävande för barnet, därför är det inte ovanligt att man måste göra om undersökningen både en, två eller tre gånger. I vissa fall väljer man att göra testet hemma för att barnet inte ska bli distraherat av miljön på mottagningen.

10 eller 12 månader

Ni träffar en läkare för tredje gången som gör ytterligare undersökningar för att se att barnet utvecklas och växer normalt. Läkaren tittar bland annat på om barnet kan resa sig och gå utmed möbler, om det använder ”pincettgrepp” för att plocka upp saker, om det förstår enstaka ord, om det kan leka ”tittut” och om det kan slå ihop två klossar med händerna.

12 månader

Vid cirka tolv månaders ålder är det dags för den tredje vaccinering mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib typ b.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons