Risken för att föda före vecka 37 ökar om du genomgått fetmakirurgi, detta visar en ny forskningsstudie. Är du gravid ...

En av dem som forskat på detta är Jonas Ludvigsson, verksam vid Örebro universitetssjukhus och Karolinska Institutet. Han förklarar att ...

Fyra kvinnor som nekats sjukpenning under graviditeten vann idag mot Försäkringskassan i tingsrätten som anser att Försäkringskassan är direkt skyldig ...

Antalet gravida som drabbas av bröstcancer har mer än fördubblats sedan 60-talet. Anledningen är att vi föder barn allt senare. ...

En ny studie visar att gravida kvinnor löper fyra gånger högre risk än andra kvinnor att insjukna allvarligt i svininfluensan. ...

Gravida som fimpar innan graviditetsvecka 15 löper inte större risk än icke-rökande att föda små eller för tidigt födda barn, ...