Fler fall av bröstcancer hos gravida

BröstAntalet gravida som drabbas av bröstcancer har mer än fördubblats sedan 60-talet. Anledningen är att vi föder barn allt senare.

Annons

Annons

Antalet gravida som drabbas av bröstcancer har mer än fördubblats sedan 60-talet. Anledningen är att vi föder barn allt senare.

Bröst

1963 drabbades 16 kvinnor per 100 000 av bröstcancer under graviditeten eller strax efter. Idag ligger den siffran på 37 kvinnor per 100 000.

Enligt docent Mats Lambe vid Karolinska Institutet är förklaringen enkel. Medelåldern bland förstföderskor är hela fem år senare idag jämfört med 1970. Då var medelåldern bland förstföderskor 24 år. Idag är den 29 år.

–  Den ökning vi ser är en avspegling av att många kvinnor väljer att skjuta upp sitt barnafödande, säger han, till Svenska Dagbladet.

Tillsammans med Therese Andersson är han huvudansvarig för en studie som presenteras i tidskriften American College of Obstetricians and Gynecologists.

En graviditet i sig innebär inte någon ökad cancerrisk, tvärt om får kvinnor ett ökat skydd mot bröstcancer ju fler barn de får. Däremot kan deras prognos vara sämre, eventuellt på grund av att symtomen med knölar och dylikt tolkas som graviditetsrelaterade.

Annons

Annons