Gravida vann över Försäkringskassan

GravidmageFyra kvinnor som nekats sjukpenning under graviditeten vann idag mot Försäkringskassan i tingsrätten som anser att Försäkringskassan är direkt skyldig till diskriminering av kvinnor. De åläggs att betala var och en av kvinnorna 50 000 kronor.

Annons

Annons

Fyra kvinnor som nekats sjukpenning under graviditeten vann idag mot Försäkringskassan i tingsrätten som anser att Försäkringskassan är direkt skyldig till diskriminering av kvinnor. De åläggs att betala var och en av kvinnorna 50 000 kronor.

Gravidmage

Enligt tingsrätten har kassan inte lyckats visa att avslagsbeslutet om sjukpenning inte haft samband med kvinnornas graviditet och att även en icke-gravid person med motsvarande besvär skulle nekats sjukpenning.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) som företräder kvinnorna har också hävdat att Försäkringskassan genom motiveringen av sina beslut har bemött kvinnorna på ett sätt som har kränkt deras värdighet och som har samband med att de är kvinnor. Det håller inte tingsrätten med om och hänvisar till att det enligt lagens förarbeten ska vara fråga om märkbara och tydliga kränkningar som till exempel nedsättande tillmälen. Men så anses inte ha varit fallet, enligt rätten.

Kvinnorna har under sina graviditeter haft olika besvär som foglossning, ljumskbråck och rygg- och bäckenproblem, vilka medfört nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan har nekat kvinnorna sjukpenning, med hänvisning till att besvären varit en normal följd av graviditeten och att graviditet inte är någon sjukdom. DO anser att det är könsdiskriminering och kräver 75 000 kronor i skadestånd för var och en av kvinnorna.

Försäkringskassan döms också att ersätta diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader.

Annons

Annons