Ingen koppling mellan celiaki och barnlöshet hos män

En av dem som forskat på detta är Jonas Ludvigsson, verksam vid Örebro universitetssjukhus och Karolinska Institutet. Han förklarar att tidigare studier visat att män med celiaki har sämre spermier än andra män. En av dem som forskat på detta är Jonas Ludvigsson, verksam vid Örebro universitetssjukhus och Karolinska Institutet. Han förklarar att tidigare studier visat att män med celiaki har sämre spermier än andra män.

Annons

Annons

– Då trodde vi förstås att risken var stor att drabbas av barnlöshet.

Men nu har det visat sig inte finnas någon koppling.

Det är en omfattande undersökning som ligger bakom slutsatsen och Jonas Ludvigsson förklarar hur han och forskarteamet gått till väga.

– Vi lyckades bra eftersom vi kunde använda det nationella fler-generations-registret i vår studie. Det är ett register som gör att man kan länka en person, hans/hennes föräldrar, syskon och barn.

De nya rönen kommer inte bara att vara intressanta för män med celiaki och partners till män med celiaki, utan också för alla de som utreder barnlöshet.

– Det är nog inte celiaki man ska fokusera på i dessa sammanhang, säger Jonas Ludvigsson.

På Svenska Celiakiförbundet anser man att studiens resultat är mycket betydelsefulla.

– Vi har pratat med många oroliga medlemmar om detta. Det har under lång tid funnits misstankar om att celiaki kan leda till barnlöshet och därför är det förstås en stor befrielse för alla berörda att få veta att det inte finns något samband, säger generalsekreteraren Eva Bengtsson.

Forskningen är unik i sitt slag. Enligt Jonas Ludvigsson finns nästan inga tidigare studier gjorda på detta område.

 

 

 

Annons

Annons