Ny forskning: Fetmakirurgi ökar risken för tidig födsel

Risken för att föda före vecka 37 ökar om du genomgått fetmakirurgi, detta visar en ny forskningsstudie.
Är du gravid och har tidigare genomgått fetmakirurgi? Forskning från Karolinska Institutet (augusti 2016) visar att den typen av kirurgi ökar risken för tidig födsel ännu mer än om den gravida kvinnan är överviktig.

Olof Stephansson
Olof Stephansson

– Eftersom fetma är kopplat till ökad risk för förtidig förlossning så antog vi att viktnedgången efter kirurgi skulle minska risken för att barnet föds för tidigt, särskilt eftersom det minskade risken för graviditetsdiabetes. I stället fann vi att risken blir högre, säger Olof Stephansson vid institutionen för medicin, Solna, en av forskarna bakom studien.
Eftersom fetma tidigare visat sig negativt för graviditet både genom att det är svårare att bli gravid, och genom att graviditeten för med sig fler komplikationer och en av dessa är prematur födsel, så väljer allt fler att operera sig till en viktnedgång. Men trots att de opererade kvinnorna hade samma BMI som referensgruppen (kvinnor som inte opererats) var andelen som föder före vecka 37 högre bland de opererade kvinnorna.
Totalt födde 8,4 procent före vecka 37 bland de opererade kvinnorna, medan samma siffra i referensgruppen var 6,8 procent. Det handlar inte om någon kraftig skillnad, men tillräckligt för att forskarna ska rekommendera förändringar i mödravården för dessa kvinnor.
– Eftersom fetmakirurgi följt av graviditet kan öka risken för förtidig förlossning bör det betraktas som riskgraviditeter när dessa kvinnor väntar barn. De bör få särskild omsorg från mödrahälsovården, till exempel genom extra ultraljud för att kontrollera fostertillväxt och detaljerade kostråd som även inkluderar kontroll av intag av kosttillskott som är nödvändiga efter fetmakirurgi. Mödravården bör också kontrollera eventuella näringsbrister utöver järn, säger Olof Stephansson.
Dock bör tilläggas att fetmakirurgi visat sig ha positiva effekter på graviditeten, exempelvis minskad risk för överviktiga foster och graviditetsdiabetes.

Annons

Annons

Annons

Annons