Ett skrubbsår uppstår när man ramlar eller gnider mot något och det yttre hudlagret skavs av. Det är viktigt att ...

De flesta tillbud innebär ingen eller liten risk för allvarlig förgiftning och de behöver inte åtgärdas - men ibland kan det ...

Ett geting- eller bistick ger sällan några problem för barnet så länge sticket inte är i munhålan eller svalget. För ...

I regel är det ganska ofarligt om barn smakar på cigaretter. Lätta symptom som illamående och kräkningar kan förekomma. Nikotin ...