Geting- och bistick

Ett geting- eller bistick ger sällan några problem för barnet så länge sticket inte är i munhålan eller svalget. För de flesta ger sticket lokala besvär som svullnad och klåda runt själva sticket. Vissa barn kan dock få en allergisk reaktion.
Vid en allergisk reaktion förekommer illamående, svullna läppar och ögon, matthet, klåda över hela kroppen, andningsbesvär och utslag. Samma symptom kan uppstå om barnet får väldigt många stick samtidigt på kroppen. Stick i munhåla och svalg kan ge andningssvårigheter.

Annons

Annons

Behandling

Ta bort gadden med en pincett. För att lindra smärtan kan man fukta huden vid stickstället och gnida in en tablett med acetylsalicylsyra som Magnecyl eller Bamyl. Det går också att smörja huden med kortisonsalva eller kyla ned stickstället med en isbit.
Förebygga allergisk reaktion
Om ditt barn tidigare har fått en allergisk reaktion vid ett stick kan du prata med en läkare för att få medicin som barnet kan ta om det skulle bli stucket igen.

Uppsök läkare eller sjukhus

  • Vid tecken på allmänpåverkan.
  • Om barnet tidigare reagerat allergiskt vid geting- eller bistick.
  • Vid stick i munhåla eller svalg.
  • Vid många stick samtidigt.
  • Vid stick i ögat.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

 
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Källa: Giftinformationscentralen

Annons

Annons