Livräddande första hjälp till barn

Andning och blodcirkulation skiljer sig hos barn i olika åldrar. Därför ser första hjälpen till barn lite olika ut beroende på om de är spädbarn eller om de är över ett år.

Annons

Annons

Livräddande första hjälp ges på plats några minuter efter ett olycksfall eller hastigt insjuknande, i väntan på att ambulansen ska komma.
Det gäller att snabbt hjälpa den skadade eller sjuke att få i sig syre eller förhindra denne från att förblöda.
Misstänker du att barnet har skadat huvudet eller nacken var varsam när du undersöker. Stöd nacken om du måste flytta på barnet.
Det är viktigt att larma 112 så tidigt som möjligt. Finns någon annan i närheten be denne ringa 112 och berätta vad som hänt. Ropa på hjälp om det inte finns någon annan person i din direkta närhet.

När du ringer 112

 • Beskriv vad som har hänt.
 • Tala om vem du är och varifrån du ringer.
 • Ange antalet skadade, hur många som är barn respektive vuxna, vilken typ av skador.
 • Berätta om någon sitter fastklämd, vilka typer av fordon som är inblandade. Om det gäller långtradare eller lastbilar är det bra att notera om det finns en orange skylt med texten farligt gods.
 • Berätta vilken typ av väg det är, om det är en motorväg, vilken körbana och vilken riktning.

Minnesregel

Om det inte finns några livstecken hos barnet:

 1. Starta hjärt- och lungräddning (HLR) med fem inblåsningar.
 2. Gör sedan tre serier med 30 tryck och två inblåsningar.
 3. Larma
 4. Fortsätt HLR med att växla mellan 30 tryck och två inblåsningar tills hjälp är på plats eller barnet andas normalt.

Så här gör du
Kontrollera i tur och ordning:

 • Medvetande
 • Andning
 • Finns tecken på liv? Rör sig barnet, sväljer eller andas normalt?

Ge sedan den hjälp som behövs.

frsta_hjlpen1.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Är barnet vid medvetande?

 • Ropa på barnet och nyp eller skaka det försiktigt i axlarna.
 • Om barnet inte reagerar, ropa högt på hjälp från omgivningen.
 • Lägg barnet på rygg.

2. Andas barnet?

Skapa öppen luftväg

 • Se om bröst och buk rör sig och vilken färg barnet har.
 • Lyssna om luft strömmar ut och in genom mun och näsa.
 • Känn luftströmmen mot din kind.

Ja, barnet andas normalt:

 • Lägg det i stabilt sidoläge.
 • Fortsätt att kontrollera att barnet andas.
 • Larma

Nej, barnet andas inte:

 • Ge fem långsamma inblåsningar.
 • Om det inte går att blåsa eller om bröstkorgen inte höjs vid inblåsning kan det sitta något föremål i barnets hals.

Öppen luftväg kan skapas på två olika sätt:
Haklyft

 • Böj försiktigt barnets huvud bakåt genom att lägga ena handen på barnets panna.
 • Lyft barnets haka med den andra handens pek- och långfinger.
 • Hos yngre spädbarn är det viktigt att inte böja huvudet för långt bakåt. Böjs huvudet tillbaka för kraftigt är det risk att luftvägen blockeras.

Underkäkslyft

 • Lägg ena handen på barnets panna.
 • Använd nu den andra handens tumme till att greppa tag om underkäkens blivande tandrad på det lilla barnet och undre tandraden på barn över ett år.
 • Håll pekfingret om hakspetsen och lyft hakan uppåt.

Inblåsningar

Spädbarn noll till ett

 • Gör haklyft.
 • Lägg din mun över barnets mun och näsa.
 • Blås långsamt in luft under 1-1,5 sekund, fem gånger.
 • Blås in så mycket luft att bröstkorgen höjs och sänks.
 • Kontrollera tecken efter liv, rörelse, sväljning eller normal andning i samband med inblåsningarna.

Barn ett år till pubertet

 • Täpp till näsborrarna med tumme och pekfinger.
 • Lägg din mun över barnets mun och blås långsamt in luft under 1-1,5 sekund, fem gånger.
 • Blås in så mycket luft att bröstkorgen höjs och sänks.
 • Kontrollera tecken efter liv, rörelse, sväljning eller normal andning i samband med inblåsningarna.

3. Visar barnet livstecken?

Ja, barnet visar tecken på liv men andas ej normalt:

 • Gör 20 inblåsningar under en minut och ring sedan 112. Bär om möjligt med dig barnet till telefonen om du är ensam. Fortsätt sedan att ge inblåsningar. Omkring 20 inblåsningar per minut är lagom.

Nej, barnet visar inte livstecken:

 • Ge hjärt- och lungräddning (HLR).

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Följande är viktigt att tänka på vid hjärt- och lungräddning:

 • HLR ska pågå hela tiden.
 • Gör inget uppehåll för kontroll av andning eller puls.
 • Byt om möjligt av den som komprimerar varannan minut.
 • Avsluta bara HLR om barnet börjar andas normalt.
 • Tänk på att inte ta för lång tid mellan kompression och inblåsning.

Spädbarn noll till ett år

 • Babyn kan ligga på hårt underlag.
 • Starta med fem inblåsningar.
 • Använd pek- och långfingret och tryck på nedre tredjedelen av bröstbenet.
 • Tryck 30 gånger, nästan två tryck per sekund.
 • Varje gång trycker du ner babyns bröstkorg en tredjedel.
 • Släpp upp bröstkorgen mellan trycken (kompressionerna).
 • Efter 30 tryck gör du två inblåsningar.
 • Sedan börjar du om på nytt, med 30 tryck följda av två inblåsningar.
 • Om du är ensam, larma 112 efter tre serier med 30 tryck och två inblåsningar. Fortsätt därefter med hjärt- och lungräddning, 30 tryck och två inblåsningar, tills hjälpen är på plats eller barnet andas normalt.

Barn 1 år till pubertet

 • Se till att barnet ligger på rygg, helst på ett hårt underlag.
 • Starta med fem inblåsningar.
 • Använd en eller två händer.
 • Lägg handen/händerna på nedre tredjedelen av bröstkorgen.
 • Tryck med raka armar ner barnets bröstkorg med en tredjedel.
 • Tryck till 30 gånger, nästan två tryck per sekund.
 • Efter 30 tryck gör du två inblåsningar.
 • Sedan börjar du om på nytt, med 30 tryck följda av två inblåsningar.
 • Om du är ensam larma 112 efter tre serier med 30 tryck och två inblåsningar. Fortsätt därefter med hjärt- och lungräddning, 30 tryck och två inblåsningar, tills hjälpen är på plats eller barnet andas normalt.

ICE, In Case of Emergency

Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med bokstavskombinationen ICE i din mobiltelefons adressbok få en avgörande betydelse. ICE står för In Case of Emergency, vilket kan översättas med ”Vid nödfall”. Tanken är att du lägger in ICE som namn i mobilens telefonbok, med numret till någon nära anhörig som kan nås om du själv råkar ut för något och inte är kontaktbar. På så vis kan räddningspersonalen snabbt nå närmast anhörig och få viktig information om medicinering eller om du lider av någon sjukdom. Använd utlandsprefix så att det även fungerar när du är utomlands. Det är också viktigt att du informerar den eller de personer som du lagt in som kontaktperson.

Första hjälpen vid:

 • Blödningar: Ta bort eventuell täckande klädsel. Tryck över såret med fingrar eller hand, gärna med ett förband eller rent tyg. Förstärk förbandet om det blöder igenom. Lyft upp den skadade kroppsdelen ovan hjärthöjd. Vid större blödningar bör den skadade ligga ner först.
 • Brännskador: Kyl i svalt vatten fem till tio minuter. Blöta, ej fastbrända kläder, tas av. Tänk på att sätta på barnet torra kläder inför färd till sjukhus. Se till att barnet inte blir nedkylt. Täck eventuellt skadan med förband eller rent tyg som inte luddar.
 • Förgiftning: Ring Giftinformationscentralen på telefon 08-331 231 eller 112 om det är akut.
 • Stänk i ögat: Skölj med vatten i några minuter. Vid stänk av frätande ämnen rekommenderas sköljning i minst 20 minuter.
 • Inandning av farliga ämnen: Ta ut den skadade i friska luften: Lossa kläderna. Ring Giftinformationscentralen eller sjukhus.

Kurser

Utbildning i första hjälpen och HLR, hjärt- och lungräddning erbjuds bland annat av Röda Korset.
 
 

 
Författare: Nille Kristiansson, webbredaktör, Vårdguiden
Granskare: Anne-Sofie Lindberg, Akutsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

Annons

Annons