Vill du vara med i en film?

tvKarolinska Universitetssjukhuset producerar en film om föräldrars förmåga att hantera stressituationer i samband med att små barn skriker. Den ska visas på MVC och BVC i utbildningssyfte. Nu söker man föräldrar att intervjua.

Annons

Annons

Karolinska Universitetssjukhuset producerar en film om föräldrars förmåga att hantera stressituationer i samband med att små barn skriker. Den ska visas på MVC och BVC i utbildningssyfte. Nu söker man föräldrar att intervjua. 

Karolinska Universitetssjukhuset producerar en film som ska visas på MVC och BVC i Stockholmstrakten under ett utvärderingsprogram som startar våren 2010. Filmens främsta syfte är att förbättra föräldrars förmåga att hantera svåra stressituationer i samband med att små barn skriker och i förlängningen uppmärksamma och "mentalt vaccinera" mot det visserligen sällsynta men ytterst otäcka fenomenat att skaka ett till synes otröstligt barn till tystnad – SBS Shaken Baby Syndrome.

Föräldrarintervjuerna ska fungera som en validering att det är ok att känna de tabubelagda tankar som lätt uppstår när barnet skriker ihållande – dvs du är inte ensam om att uppleva detta, det är en fas de flesta småbarnsföräldrar genomgår.

Filmen är tänkt att bli ca 12 min och vi behöver 6-8 intervjupersoner. Dessa intervjuer ska inte utgöra mer än 2-2,5 min av den färdigklippta filmen. Kommentarerna ska vara korta och precisa med hög igenkänningsfaktor. Vi ser gärna att många män medverkar också.

Kontakta Mats Kjellgren via e-post mats.kjellgren@comhem.se eller ring 070-7607802. Det går också bra att kontakta eller Åsa Valeskog på telefon 070-7351076

Annons

Annons