Sankta Lucia

Sankta Lucia, ljusklara hägring,

Annons

Annons

sprid i vår vinternatt glans av din fägring!

Drömmar med vingesus under oss sia!

Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia!

Kom i din vita skrud, huld med din maning!

Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning!

Drömmar med vingesus under oss sia!

Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia!

Annons

Annons