Graviditetsdiabetes

::cck::89::/cck::
::introtext::

Annons

Annons

Graviditetsdiabetes innebär att man har förhöjda blodsockervärden – för mycket socker i blodet. Insulinet i kroppen räcker inte till för att omsätta sockret i blodet när blodmängden har ökat till följd av graviditeten.

::/introtext::
::fulltext::

Graviditetsdiabetes

Insulin omsätter sockret i blodet och eftersom blodmängden ökar när man är gravid ökar också behovet av insulin. Räcker inte kroppens produktion av insulin till utvecklar man så kallad graviditetsdiabetes. Om tillståndet får fortsätta utan behandling kan det få komplikationer för fostret.

Symptom på graviditetsdiabetes

I de flesta fall märker man inget alls. I sällsynta fall kan kvinnan känna ett onormalt törstbehov, täta urinträngningar, matthet eller viktminskning. Oftast upptäcks graviditetsdiabetes i samband med en kontroll på mödravårdscentralen där urinen kontrolleras flera gånger under graviditeten. De flesta kvinnor har dock förhöjda värden av socker i urinen men endast ett fåtal har graviditetsdiabetes. När man upptäcker förhöjda sockervärden i urinen gör man ett så kallat glukos- eller sockerbelastningstest för att konstatera om det rör sig om graviditetsdiabetes eller inte.

Behandling

Sockerhalten i blodet kan minskas genom ändrade kostvanor. Du får råd av din sköterska eller av en dietist på mödravårdscentralen. I enstaka fall kan man behöva insulinbehandling. Graviditetsdiabetes försvinner allra oftast av sig själv efter förlossningen men de som har drabbats av graviditetsdiabetes löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. För dem är god kosthållning extra viktigt. De bör också gå på kontroll en gång per år för att kontrollera att de inte har utvecklat diabetes. Typ 2-diabetes kallas också åldersdiabetes och kräver inga insulininjektioner men kräver förändrade kostvanor och eventuellt medicin.

Ökad risk

Det finns en ökad risk för graviditetsdiabetes:

  • om du är överviktig
  • om du tidigare har fött barn över 4 500 gram
  • om det finns diabetes i familjen
  • om du är över 35 år.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

::/fulltext:: ::cck::89::/cck::

Annons

Annons