Havandeskapsförgiftning

Lätt havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten är oftast lätt att behandla. Kraftig havandeskapsförgiftning som inte behandlas leder till kramper och kan vara livshotande både för foster och mamma.
Havandeskapsforgiftning
Havandeskapsförgiftning heter också preeklampsi eller toxikos och drabbar ungefär 2 procent av alla gravida kvinnor. Det innebär att blodtrycket stiger och att protein läcker ut i urinen. Havandeskapsförgiftning kan leda till försämrad tillväxt hos fostret. I sällsynta fall utvecklas preeklampsi till det allvarligare tillståndet eklampsi som kan vara livshotande både för mamma och foster. Tack vare regelbundna blod- och urinkontroller på mödravårdscentralen kan tillståndet nästan alltid upptäckas i tid. Havandeskapsförgiftning är väldigt sällsynt före vecka 24.
Risken för havandeskapsförgiftning ökar om:

Annons

Annons

 • du har diabetes
 • du är överviktig
 • du har högt blodtryck i vanliga fall
 • du är förstföderska
 • du ska föda mer än ett barn
 • din mamma drabbades av havandeskapsförgiftning
 • du lider av en kronisk njursjukdom.

Symptom

Inledningsvis behöver inte havandeskapsförgiftning ge några kännbara symptom hos kvinnan. Allt eftersom tillståndet pågår kommer symptomen ofta gradvis.
Kontakta läkare om du:

 • har onormala svullnader som inte går ned
 • har huvudvärk eller smärta i den övre delen av buken
 • har kramp i magen
 • upplever flimmer för ögonen.

Högt blodtryck och äggvita i urinen är symptom på havandeskapsförgiftning. Det upptäcker man oftast vid en kontroll på mödravårdscentralen eftersom urinprov tas flera gånger under graviditeten. Om tillståndet inte behandlas kan preeklampsi utvecklas till eklampsi som är en allvarligare form av tillståndet. Eklampsi leder till kraftiga kramper och eventuellt koma.

Orsak

Orsaken till havandeskapsförgiftning är inte helt klarlagd men kan till en del bero på att mamman utvecklar antikroppar mot fostret.

Behandling av havandeskapsförgiftning

Behandlingen beror på vilken del av graviditeten man är i och hur allvarliga symptom man har.
Kvinnor med lätt eller måttlig havandeskapsförgiftning före vecka 36 ordineras sannolikt vila. Många blir sjukskrivna eller inlagda på sjukhus för att få vila. På sjukhuset har man bättre kontroll över situationen. Man kan också ge blodtryckssänkande medicin men det viktigaste är vila – mycket vila.
Om tillståndet är allvarligt och fostret är tillräckligt utvecklat för att överleva är det troligt att kvinnan förlöses med kejsarsnitt eller att man sätter igång värkarna för att påskynda förlossningen.
Om kvinnan är i vecka 36 eller senare sätts i allmänhet förlossningen igång oavsett hur allvarligt tillståndet är.
I sällsynta fall kan man vid en allvarlig havandeskapsförgiftning före vecka 24 kräva att abort görs för att rädda mammans liv.
Efter förlossningen försvinner havandeskapsförgiftningen inom loppet av ett par veckor.

Förebyggande åtgärder

Förebygg havandeskapsförgiftning genom att:

 • gå på mödravårdens regelbundna kontroller
 • ta det lugnt och vila mycket om du har förhöjt blodtryck
 • inte röka.

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons