Kvinnor som lider av smärtsjukdomen endometrios föder ofta för tidigt och löper större risk att förlösas med kejsarsnitt, visar en ...