Kvinnor med endometrios föder ofta för tidigt

GravidKvinnor som lider av smärtsjukdomen endometrios föder ofta för tidigt och löper större risk att förlösas med kejsarsnitt, visar en ny stor svensk studie. Forskarna menar att dessa kvinnor kanske borde tillhöra en riskgrupp och få extra kontroller inom mödravården.

Annons

Annons

Kvinnor som lider av smärtsjukdomen endometrios föder ofta för tidigt och löper större risk att förlösas med kejsarsnitt, visar en ny stor svensk studie. Forskarna menar att dessa kvinnor kanske borde tillhöra en riskgrupp och få extra kontroller inom mödravården.

Vänta barn

Drabbar var tionde kvinna i fertil ålder

Endometrios är en relativt okänd smärtsjukdom trots att den drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ger svår mensvärk, mag- och bäckensmärta, blödningar och symptom som vid urinvägsinfektion.

Dubbelt så stor risk för kejsarsnitt

Forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har undersökt hur sjukdomen påverkar gravida kvinnor och studien visar att kvinnor med endometrios har ökad risk att få för tidigt födda barn och de löper dubbelt så stor risk att förlösas med kejsarsnitt jämfört med andra kvinnor. De får dessutom oftare blödningar och havandeskapsförgiftning.

– Det innebär stora risker för både barn och moder. I dag får gravida i många fall inte ens frågan om de har sjukdomen och många läkare känner inte alls till riskerna. Vi måste överväga om de här kvinnorna ska få specialistmödravård på samma sätt som till exempel reumatiker, säger Henrik Falconer, som är biträdande överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, till Dagens Nyheter.

Största undersökningen

Studien, som publicerats i den medicinska tidskriften Human Reproduction, är den hittills mest omfattande undersökningen i världen om endometrios. Sammanlagt har forskarna studerat 1,4 miljoner barnafödslar i Sverige mellan 1992 och 2006. Cirka 13 000 barn föddes av mödrar med endometrios.

– Vi kände inte till att riskerna i samband med graviditet var så stora hos de här kvinnorna. I dag är de ingen riskgrupp i mödravården och får därför inte de extra kontroller som studien talar för att de behöver, säger Henrik Falconer.

Svårare att bli gravid

Han presenterar studien på fertilitetskonferensen ESHRE i Amsterdam. Undersökningen visar också att kvinnor med endometrios har svårare att bli gravida. Nästan var tredje kvinna som söker hjälp för barnlöshet har endometrios. Studien visar att var tionde drabbad kvinna fick konstgjord befruktning för att bli gravid. Under samma period behövde bara en procent av kvinnor utan sjukdomen konstgjord befruktning.

– Man brukar säga att endometrios leder till halverad fertilitet jämfört med friska kvinnor, säger Henrik Falconer.

Ännu ingen bot

Ännu finns ingen bot mot sjukdomen, men den försvinner efter klimakteriet. Besvären kan lindras med p-piller eller hormontabletter.

 

 

Annons

Annons