Längd- och viktkurvor för barn

Här hittar du våra samlade artiklar som rör barns utveckling av längd och vikt.

Viktkurvor flickor

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors längd. 67% av alla barn ligger inom +1 (rosa linjen) och -1 (lila linjen) och 95% av alla barn ligger inom +2 (gula linjen) och -2 (bruna linjen).

Annons

Annons

Längdkurvor flickor

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors längd. 67% av alla barn ligger inom +1 (rosa linjen) och -1 (lila linjen) och 95% av alla barn ligger inom +2 (gula linjen) och -2 (bruna linjen).

Viktkurvor pojkar

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för pojkar vikt. 67% av alla barn ligger inom +1 (rosa linjen) och -1 (lila linjen) och 95% av alla barn ligger inom +2 (gula linjen) och -2 (bruna linjen).

Längdkurvor pojkar

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för pojkars längd. 67% av alla barn ligger inom +1 (rosa linjen) och -1 (lila linjen) och 95% av alla barn ligger inom +2 (gula linjen) och -2 (bruna linjen).

Annons

Annons