Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från tolv till 24 månaders ålder. ...