Längd flickor 12 – 24 månader

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från tolv till 24 månaders ålder.
Flickorlangd2.JPG
M = medel
67 % av barnen ligger inom ± 1
95 % av barnen ligger inom ± 2
Tips: Något som är lite kul är att följa barnets längd visuellt. Många sätter då upp en mätsticka på väggen (då slipper du rita direkt på väggen). Det finns lite olika varianter, men den här är smart för den kan du sätta in fotografier i.