Vikt flickor 12 – 24 månader

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från tolv till 24 månaders ålder.

Flickorvikt2.JPG

M = medel

67 % av barnen ligger inom ± 1

95 % av barnen ligger inom ± 2