Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...