Mat för bebis 0-6 månader

Livsmedelsverket råder nyblivna mammor att, om möjligt, ge enbart bröstmjölk till spädbarn fram till sex månaders ålder, och först därefter komplettera med annan föda.

Annons

Annons

Livsmedelsverket råder nyblivna mammor att, om möjligt, ge enbart bröstmjölk till spädbarn fram till sex månaders ålder, och först därefter komplettera med annan föda.

Tidigare råd har varit att introducera övergångskost (smakportioner) från att barnet är fyra månader gammalt. Ändringen är en följd av en expertkonsultation i WHO:s regi 2001 och en därpå antagen resolution av Världshälsoförsamlingen. Det finns dock inget som hindrar dig från att börja med smakportioner redan efter 4 månader.

Livsmedelsverket tycker också att det är fördelaktigt om bröstmjölk utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre. Glöm inte att ge AD-droppar dagligen från 1 månads ålder. För de som av en eller annan anledning inte vill eller kan amma rekommenderas modersmjölkersättning istället.

 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons